Vanhaintuelle 50 000 euron avustus

0
Someron Vanhaintuella on kolme rivitaloa Turuntien varressa.

Kaupunginvaltuusto myönsi Someron Vanhaintuelle 50 000 euron avustuksen. Lisämääräraha katetaan kaupungin kassavaroista.

Vanhaintuki käyttää rahat asuntojen kuntokartoitukseen ja sen mukaisiin korjaustoimenpiteisiin.

Someron Vanhaintuella on kolmea rivitaloa Turuntien varressa. Niissä on 37 asuntoa, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka tarvitsevat kotihoidon palveluja ja muita tukipalveluja päivittäisessä elämässään.

Vanhaintuki on velkaantunut 2010-luvulla tehdyistä kattoremonteista ja 2019 tehdystä käyttövesiputkistojen saneeraamisesta. Yhdistyksellä on vuosittain suuret lainanhoitokulut, jotka rasittavat taloutta. Kaupunki on yhdistyksen lainojen takaajana.

Vanhaintuki on ehdottanut, että Someron kaupunki vuokraisi Vanhaintuen omistamat kiinteistöt ja vastaisi kiinteistöjen edelleen vuokraamisesta ja ylläpidosta. Tai Vanhaintuen omaisuus ja toiminnat siirrettäisiin Someron kaupungille tai kaupungin omistamalle yhtiölle.

Kaupungilla on tekeillä selvitys, miten yhdistyksen purkaminen ja asuntojen siirtäminen kaupungin haltuun vaikuttaisi asioihin, esimerkiksi Vanhaintuen saamiin avustuksiin ja lainoihin.