Ampumakelvottomatkin aseet on ilmoitettava poliisille

0
Ilmoitus ampumakelvottomistakin aseista on tehtävä poliisille vajaan vuoden sisällä.

Kaikki pysyvästi ampumakelvottomat ja deaktivoidut aseet on rekisteröitävä vuoden sisällä. Näitä aseita on usein muistoesineinä ja perintöaseina kodeissa.
Jos aseen nykyinen haltija on jo ilmoittanut aseen poliisille, sitä ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. Aseen vaihtaessa omistajaa, uuden omistajan on aina tehtävä uusi ilmoitus 30 päivän kuluessa omistajan vaihdoksesta.
Ampumakelvottomaksi tehdyistä aseista voi tehdä ilmoituksen poliisin sähköisessä asioinnissa Ilmoitus pysyvästi ampumakelvottomaksi tehdystä tai deaktivoidusta ampuma-aseesta -palvelussa 19.9. alkaen.
Palvelu ohjeistaa yksilöintitietojen kirjaamisessa. Se helpottaa ja nopeuttaa ilmoituksen tekemistä. Ilmoituksen voi tehdä myös poliisiasemalla käymällä. Poliisiasemien yhteystiedot ovat poliisi.fi-sivuilla.
Viimeistään ilmoitus on tehtävä 15.7.2024. Tämän jälkeen ilmoittamattoman aseen hallussapito on rangaistavaa. Jos siirtymäkaudella tällainen ampumakelvoton tai deaktivoitu ase vaihtaa omistajaa, ilmoitukset luovuttamisesta ja vastaanottamisesta on tehtävä jo 30 päivän kuluessa.