Maaseudun yritys- jahanketukien haut käynnistyivät

0

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU:n rahoituskaudelle 2023–2027 ovat käynnistyneet. Varsinais-Suomessa maaseuturahoitusta on tällä kaudella tarjolla ainakin 38 miljoonaa euroa. Alkaneella rahoituskaudella painotetaan entistä voimakkaammin ilmasto- ja ympäristötoimia.
Kaikki EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvat yritystukimuodot sekä suurin osa hanketuista on nyt haettavissa Hyrrä-asiointipalvelussa. Hanketuista on avautunut yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista. Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden ja Leader-ryhmien uusien pienhankkeiden haut.
Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana. Ely-keskukset ja Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisessa. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain, ja niistä ensimmäinen on nyt syyskuun puoleen väliin mennessä.
Tuissa painotetaan ympäristöä ja ilmastoa. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.
Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Varsinais-Suomessa näihin investointeihin on varattu 140 000 euroa tälle vuodelle.
Maaseudulla sijaitseville mikro- ja pienet yrityksille suunnattuja maaseudun yritystukia voi hakea Ely-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.
Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, muuhun kuin tavanomaiseen maataloustuotantoon, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa EU:n maaseuturahoituksen neuvonnasta vastaa Maaseutupalvelut-yksikkö. Tukea jaetaan viidelle eri painopistealueelle, jotka ovat alkutuotanto, ruokaketju ja elintarvikkeiden jatkojalostus, maaseutu- ja saaristomatkailu, maaseudun monipuolinen yrittäjyys sekä asuminen ja hyvä elämä maaseudulla. Lisäksi suunnitelman läpileikkaavia teemoja ovat osaamisen kehittäminen, digitalisaatio sekä ympäristö- ja ilmastotoimet.
Leader-ryhmien valintajaksot julkaistaan Leader-ryhmien omilla verkkosivuilla. Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää ja näistä Somero kuuluu Jokivarsikumppanien alueeseen. Varsinais-Suomen Leader-ryhmät pääsevät jakamaan seuraavien viiden vuoden aikana tukea maaseudun kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa. Varsin Hyvän rahoituskehys on neljä miljoonaa euroa.