Osaajista pulaa

0

Turun kauppakamari kysyi Varsinais-Suomen yritysten toimitusjohtajilta, mitkä asiat vaikuttavat eniten yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin. Kärkikaksikko on selkeä: 61,1 prosenttia vastanneista kertoo, että yritykselle sopivan työvoiman saatavuus vaikuttaa sijaintiin paljon tai erittäin paljon.
57,6 prosentilla vastaajista sijaintipäätökseen vaikuttavat alueen hyvä saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet. Nämä asiat ovat pysyneet kohtuullisen muuttumattomina vuosien saatossa.
Kysely tehtiin kesäkuussa Salossa ja Somerolla, Loimaalla sekä Turun seudulla ja Vakka-Suomen alueella.
Niin Somerolla kuin siis koko maakunnassa yritysten työvoiman saatavuuteen liittyy isoja haasteita. Laihana lohtuna voi todeta, että tilanne on viime kesästä hieman parantunut. Kun vuonna 2022 yrityksistä 50,7 prosentilla oli ongelmia löytää työvoimaa, on tuo osuus tänä kesänä 40,7.
Moni vastaaja etsii erityisesti kokeneempia työntekijöitä ja samalla kritisoi nuorten vastavalmistuneiden osaamista sekä asennetta. Ei lienekään yllätys, että yritykset haluavat töihin nimenomaan sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa.