Osuiko silmiin vesilintupoikue?

0
Tukkasotkat (kuva Kimmo Salmi/TS)

Suomen riistakeskus kehottaa tänä kesänä tallentamaan havaintoja vesilintupoikueista. Havainnot antavat arvokasta tietoa Suomen linnuston pesimälevinneisyydestä.
Erityisesti kaivataan havaintoja taantuneiden vesilintujen pesinnöistä, kuten haapana-, jouhisorsa- ja tukkasotkapoikueista.
Riistakeskus toivoo kuitenkin, että havainnot ilmoitetaan vain varmasti tunnistetuista lajeista.
Havainnon tallentaminen onnistuu esimerkiksi Oma riista -maastosovelluksella.
Suomen pesimälinnuston levinneisyydessä ja pesimistodennäköisyydessä tapahtuneita muutoksia selvitetään vuosina 2022–2025 kerättävässä Suomen 4. lintuatlaksessa. Siinä Suomi on jaettu 10 x 10 kilometrin ruutuihin, ja kunkin lintulajin pesinnän todennäköisyyttä arvioidaan havaintojen perusteella ruutukohtaisesti.
Tässä yksi mukava ja edullinen puuha kesäpäivien ratoksi. Havaintojahan voi tehdä niin kotipihassa, mökkilaiturilla kuin vaikka kala- ja marjareissuillakin.