Varha myöntää sosiaalista luottoa

0
Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla, mutta pystyvät maksamaan velkansa takaisin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tiedottaa ryhtyvänsä elokuun alussa myöntämään sosiaalista luottoa.
Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla, mutta pystyvät maksamaan velkansa takaisin.
Tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä tukea itsenäistä pärjäämistä.
Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden tasapainottamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi, asumisen turvaamiseen sekä kriisitilanteiden ratkaisemiseksi.
– Sosiaalista luottoa ovat Varsinais-Suomen alueella aiemmin myöntäneet Turun ja Salon kaupungit ja nyt olemme valmiina aloittamaan sosiaalisen luoton myöntämisen koko Varhan alueella, asiakasohjausjohtaja Jenni Kiviluoto kertoo tiedotteessa.
Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Sosiaalinen luotto ei vaikuta hakijan mahdollisuuksiin saada toimeentulotukea.
Lainamäärä on vähintään 200 euroa ja enintään 15 000 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta lainan myöntöhetkestä.
Sosiaalisen luoton hakeminen käynnistyy aina puhelinsoitolla. Eli alkukartoitus tehdään puhelimessa, jonka jälkeen varataan tapaamisaika. Hakemuksen käsittelyaika vaihtelee asiakaskohtaisesti, mutta keskimäärin käsittely kestää 1–3 kuukautta.
Sosiaalisen luototuksen puhelin (p. 040 638 3746) palvelee tiistaisin ja perjantaisin kello 9–12.
– Mikäli emme voi myöntää hakijalle sosiaalista luottoa, autamme häntä muilla tavoin tilanteen selvittämisessä. Yhdessä hakijan kanssa kartoitamme myös hänen muut mahdollisesti tarvitsemansa palvelut, johtava sosiaalityöntekijä Elina Wiljanen sanoo.
Sosiaalisen luototuksen palvelua ja ohjeistusta on tehty yhdessä Varhan, Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen ja muiden hyvinvointialueiden kanssa hyödyntäen aiempaa osaamista ja hyviä käytänteitä.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään sekä perustason sosiaalipalveluja että terveyspalveluja.
Palvelujen saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisen tarpeita vastaavaksi. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä vahvistetaan, jotta asiakkaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla.