Resursseja on lisätty ukrainalaislasten siirtymiseen yleisopetukseen

Syyslukukausi 2023 pyöräytettiin käyntiin Somerolla eilen torstaina. Ensimmäistä kertaa koulutielle lähti 70 lasta. Heistä 43 opettelee uusia taitoja Joensuun koulussa, 16 Kirkonmäen, 6 Pitkäjärven ja 5 Oinasjärven koulussa.

Viime vuonna ekaluokkalaisia Somerolla oli 80.

Alakouluista Joensuun koulussa on nyt 345 oppilasta, Kirkonmäellä 136, Oinasjärvellä 39 ja Pitkäjärvellä 46. Alakouluissa on yhteensä 566 oppilasta, viime vuonna 523.

Yläkoulussa Kiiruun koulukeskuksessa on kaikkiaan 287 nuorta opiskelijaa, joista 84 aloittaa seitsemännen luokan.

Someron lukiossa aloittaa 44 opiskelijaa. Kaikkiaan lukiolaisia on 139.

Tämän syyslukukauden luvuissa on mukana ukrainalaisia lapsia, jotka vielä keväällä opiskelivat valmistavassa opetuksessa ja nyt siirtyvät mukaan yleisopetuksen piiriin.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo, ettei vielä ole tiedossa ihan tarkkaa ukrainalaisten lasten opiskelijamäärää. Ennen torstain koulujen alkua arvioitiin, että Somerolla opetuksessa olisi 60 ukrainalaislasta. Heistä 21 olisi valmistavassa opetuksessa ja 39 siirtyisi yleisopetukseen muiden oppilaiden joukkoon.

Opetukseen on lisätty lisää tekijöitä, esimerkiksi Joensuun kouluun kaksi resurssiopettajaa ja yläkouluun koulunkäynninohjaaja.

– Olemme valmistautuneet siihen, että tämä nivelvaihe onnistuisi mahdollisimman hyvin ja koulutyö pyörähtäisi käyntiin näiltäkin osin kivuttomasti, toteaa Mäkelä-Rönnholm.

Esimerkiksi Joensuun koulun nelosluokka on jaettu neljään eri opetusryhmään.

– On haluttu hajauttaa joukko, ja saada opetusryhmät pienemmiksi.

Ukrainalaisille on tarjolla myös ukrainan kielen opetusta kahden äidinkielenään ukrainaa puhuvan koulunkäynninohjaajan turvin. Heillä on kotimaastaan opettajataustaa.

– Oman äidinkielinen vahva osaaminen tukee oppimista ja muuta opetusta, muistuttaa sivistysjohtaja.

Valmistava opetus jatkuu Joensuun ja Kirkonmäen alakouluissa sekä yläkoulussa. Kussakin on yksi ryhmä.