”Ruokaviraston suositus: Ei vesilintujen metsästystä lintuinfluenssa alueilla”

Teksti Timo Kalenius

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi nyt ollenkaan alueilla, joissa on todettu lintuinfluenssa tapauksia tai lintujen joukkokuolemia. Suositus koskee koko maata.

Ruokaviraston uusi ohjeistus rajoittaa Metsästäjäliiton mukaan 20. elokuuta alkavaa sorsastusta. Metsästäjäliitosta muistuttaa kuitenkin, että koko vesilinnustusta suositus ei toistaiseksi estä. Myöskään elokuun alussa alkaneeseen kyyhkyjahtiin suosituksella ei ole suoraa vaikutusta, mutta on kuitenkin syytä huomioida aiemmat Ruokaviraston suositukset, kuten ruokinnasta pidättäytyminen ja hygieniaohjeet.

Lintujen metsästyksessä käytetään koiraa apuna hyvin yleisesti. Vaikka koirien tartunnat ovat olleet harvinaisia, ei tartunnan mahdollisuutta voida kokonaan sulkea pois. Koirien tartunnat maailmalla ovat olleet yksittäisiä, mutta niitä on kuitenkin raportoitu.

Vaikka koirilla oireet ovat olleet tiettävästi lieviä, niin ei haluta lisätä riskiä, että koirat saisivat tartuntoja. Ruokavirasto suositteleekin, että lokkeja tai varislintuja ei metsästettäisi tänä vuonna lainkaan ja käytettäisi koirien kouluttamisessa.

Somerolla ei ole tavattu kuolleita vesilintuja

Someron riistanhoitoyhdistyksellä on jäseniä 601 ja metsästyspinta-alaa 66 755 hehtaaria eikä alueelta ole ainakaan toistaiseksi löytynyt kuolleita riistalintuja. Vesilintujen metsästys ei ole jäsenistön piirissä kaikista suosituinta, mutta harrastajia varsinkin nuoremmissa metsästäjissä löytyy.

Metsästäjien sekä muiden harrastekoirien kanssa lintuihin tai eläimiin kosketuksissa olevien, kuten koirien käyttökokeiden järjestäjien ja koirakouluttajien, tulisi huomioida käynnissä oleva lintuinfluenssaepidemia. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat kosketus- ja pisaratartuntana silmien, suun ja hengitysteiden limakalvojen kautta.

– Pyrimme informoimaan jäsenistöä lähinnä THL:n ja Ruokaviraston ohjeistuksien mukaan, mutta mahdolliset kuolleiden lintujen löydökset metsästäjät ilmoittavat itse suoraan kunnan eläinlääkärille. Itse en ole kuullut, että täältä olisi löytynyt kuolleita lintuja, kertoo Someron riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jarkko Nyström.

– Vesilintujen metsästyksessä koirat ovat yleisesti käytössä ja niihin liittyvistä riskeistä olemme kyllä metsästäjiä informoineet. Itselläni ei koiraa ole enkä vesilintuja metsästä, mutta nuoria kiinnostaa esimerkiksi kyyhkysjahti enemmän, joten otamme kyllä tiedossa olevat riskit huomioon, toteaa Jarkko Nyström.

Sepelkyyhkyn metsästyskausi 10.8.–31.10.
Vesilintujen metsästyskausi  20.8.– 31.12.