Someron Säästöpankin luotonanto kasvoi

0
Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta ja pankinjohtaja Joni Rintamaa ovat luottavaisia loppuvuoden suhteen.

Someron Säästöpankki myönsi uusia luottoja yli 250 miljoonaa euroa vuoden 2023 alkupuoliskolla. Kokonaisluottojen kasvu oli noin 131 miljoonaa euroa.

Myönnettyjen asuntoluottojen määrä oli 81,9 miljoonaa euroa (6/2022 60,0 milj. euroa), yritysasiakkaille 135,2 miljoonaa euroa (6/2022 51,6 milj. euroa) ja maa- ja metsätalousasiakkaille 23,3 miljoonaa euroa (6/2022 17,4 milj. euroa).

Puolivuosikatsaustiedotteessa todetaan myös, että samana aikana pankki on saanut yli 3 000 uutta asiakasta. 33 000 asiakkaan kokonaispotti on ylitetty. Asiakasvirtojen kasvuun on vaikuttanut myös se, että pankki on avannut uusia konttoreita, muun muassa Turkuun ja Loimaalle.

Asiakasvarojen kasvu oli yli 139 miljoonaa euroa. Pankin asiakasvarojen ja kokonaisluottojen yhteismäärä lähestyi 2,0 miljardin rajapyykkiä kesäkuun 2023 lopussa.

Pankin liikevoitto putosi hieman verrattuna viime vuoden alkupuoliskoon. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa. Vastavana aikana viime vuonna liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa.

Puolen vuoden kokonaisvakavaraisuus oli 17,45 prosenttia, kun se vuosi sitten samalla ajanjaksolla oli 19,25 prosenttia.

Someron Säästöpankissa korkojen nousu tai asuntoluoton valtakunnallinen heikentyminen ei näkynyt heikentyneenä kysyntänä, vaan päinvastoin, asiakasmäärän kasvu kiihtyi alkuvuoden aikana.

– Olemme keskittyneet määrätietoisesti kasvuun jo usean vuoden ajan. Panostus henkilökunnan määrään ja osaamiseen sekä uusien konttorien perustaminen mahdollistavat sen, että pystymme vastaamaan paikkakuntakohtaisesti asiakkaiden tarpeisiin, selvittää Someron Säästöpankin pankinjohtaja Joni Rintamaa tiedotteessa.

Someron Säätöpankissa on huomattu, että viime vuoteen verrattuna pankinvaihtajat ovat liikkeellä.

– Se on edesauttanut kasvua, ja kertoo Someron Säästöpankin palvelumallin tarpeesta markkinoilla. Pankin asiakasmäärän kasvu on jatkunut, ja pankkiin tuli alkuvuoden aikana lähes yhtä monta uutta asiakasta kuin koko viime vuonna.

– Asiakasmäärämme tulee kasvamaan kuluvan vuoden aikana. On ilo havaita, että ihmiseltä ihmiselle -palvelun kysyntä jatkaa kasvuaan, Rintamaa ennustaa.

Pankin kasvu on ollut ripeää Turun suunnalla.

Valtakunnan tasolla asuntomarkkinat olivat alkuvuonna alavireiset. Tähän oli syynä erityisesti nousevat korot ja inflaation vaikutuksesta nousseet asumisen sekä elämisen kustannukset.

Someron Säästöpankin puolivuosikatsaustiedotteessa todetaan asuntokaupan olleen alkuvuoden rauhallista, tosin esimerkiksi Salon, Forssan ja Kotkan seuduilla kysyntä oli suhteellisen vakaata eikä esimerkiksi asuntojen hinnoissa tapahtunut suuria muutoksia.

Pankin mukaan loppuvuoden osalta on nähtävissä, että kysyntä lähtee hiljalleen piristymään laajemminkin, kun asiakkaat tottuvat nykyiseen korkotasoon ja toisaalta asuntojen kauppahinnat ovat paikoittain laskeneet. Pankki arvioi, että mahdollinen korkotason huippu saavutettaneen loppuvuoden aikana, ja näkymä korkotason laskusta vuodelle 2024 auttanee piristämään asuntokauppaa loppuvuoden aikana.

Someron Säästöpankin rästi- ja järjestämättömät luotot pysyivät alkuvuoden aikana alhaisina.

– Olemme auttaneet asiakkaitamme myöntämällä tarpeen mukaan esimerkiksi lyhennyslykkäyksiä lainoihin. Talouden heikkenevien suhdannenäkemysten johdosta pankin ongelmaluotot voivat kasvaa hieman loppuvuoden aikana. Teollisuuden uudet tilaukset ovat vähentyneet ja siten näkymät ovat jatkossa vaisummat. Palvelusektorilla sen sijaan menee edelleen kohtuullisen hyvin. Talouden valopilkku on hyvä työllisyystilanne, joka turvaa luottojen hoitamista, toteaa toimitusjohtaja Petri Siviranta pankin tiedotteessa.

– Korkojen nousu ja samanaikainen talouden hidastuminen tulevat vääjäämättä näkymään yritysten tulevaisuuden suunnitelmissa, mutta toisaalta talouden kokonaiskuva on suhteellisen vakaa. Tällä hetkellä yritykset ovat joutuneet syömään kertyneitä puskureita, mutta samalla varaudutaan jo siihen, että jossain vaiheessa korkotaso kääntyy laskuun ja investoinnit kääntyvät jälleen nousuun, Joni Rintamaa kommentoi yrityssektorin näkymiä.

Maa- ja metsätaloussektorilla tilanne on kaksijakoinen, toisaalta pitkäjänteisesti investoineet tilat jatkoivat suunnitellulla polulla, mutta nousseet tuotantopanoshinnat sekä epävarmuus satokauden onnistumisesta loivat alalle tyypillistä epävarmuutta.

– Luotamme suomalaiseen maataloussektoriin nyt ja tulevaisuudessa. Vihreä siirtymä ja esimerkiksi hiilen sidonta tulevat tuomaan alalle sekä mahdollisuuksia että investointihaasteita, koska vielä ei ole esimerkiksi vakiintuneita mittareita seuraamaan hiilensidonnan määrää. Pitkässä juoksussa kuitenkin maataloussektori tulee olemaan merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen tai luonnon monipuolisuuden ratkaisuvaihtoehdoissa, Rintamaa toteaa.

Someron Säästöpankki toimii Someron lisäksi Akaan, Forssan, Kemiönsaaren, Kotkan, Loimaan, Loviisan, Marttilan, Perniön, Salon, Turun ja Urjalan talousalueilla.