Moni kaupunki mainostaa itseään lapsiystävällisenä paikkakuntana. Lapsiperheitä halutaan muuttamaan kuntaan. Jatkuvuus ja veronmaksajat ovat mielessä.

Harva mainostaa kotikuntaa myönteisen vanhenemisen mallikaupunkina. Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseensä elämään. Vahvistetaan myönteisiä asenteita ikääntymistä ja ikääntyviä kohtaan.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos muistuttaa, että suurin osa iäkkäiden ihmisten käyttämistä palveluista on muita kuin sosiaali- ja terveyspalveluja.

Saako Somerolla vanhentua rauhassa, hyvissä olosuhteissa ja niin että on virikkeitä, että on tekemistä ja kokee olevansa turvallisessa huomassa? Somerolla on ainakin useita yhdistyksiä ja tahoja, joissa toimia, pelkästään eläkeläisillekin tarkoitettuja.

Useilla senioreilla on paljon menoa ja meininkiä päivissään. On myös heitä, joiden luona ei käy kukaan ja jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi.