Sudet ovat tänä päivänä lähellä. Lampaiden raatelusta saapuu säännöllisesti uutisia ja myös suden sekä ihmisen kohtaamiset yleistyvät. Susia on maaseudulla, susia on metsissä ja susia on pelloilla. Susia on tavattu ihmistä lähellä aina Someron keskustassa asti.

Rauhanomaisen rinnakkaiselon sujuminen vaatii pidättäytymistä molemmilta osapuolilta. Susilla odotetaan olevan tervettä ihmisenpelkoa, että ne kavahtavat pois ihmisen läheltä. Ihmisiltä vaaditaan pidättäytymistä, jotta päätös susikannan suojelusta voi toteutua.

Torronsuolla tapahtunut kohtaaminen, josta tässä lehdessä kerrotaan, ei jää viimeiseksi. Nyt tarvitaan valppautta ja susihavaintojen ilmoittamista petoyhdyshenkilöille.

Jos Torrolla liikkuva susi osoittautuu niin sanotuksi häirikkösudeksi, sen poistaminen tulee käynnistää, kuten toteaa susiasiantuntija Ilpo Kojola tässä lehdessä.