Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Että aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien. Aikuisilla on vastuullinen tehtävä olla esimerkkeinä koulussa, kodissa ja muuallakin.

Suomen Vanhempainliiton toive on, että puhutaan toisistamme arvostavasti ja ystävällisesti. Toimitaan hyvänä esimerkkinä ja luodaan turvaa ja uskoa siihen, että aikuiset kyllä kannattelevat.

Tuetaan oppimista ja oppimisen iloa. Tunnistetaan esiin nousevat ongelmat ja tartutaan niihin avoimesti, rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Se on tärkeää, sillä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden ja koulujen kuormitus ovat lisääntyneet.

Rakennetaan koulusta yhteisö, johon kaikki pääsevät mukaan, jokaista kuullaan ja arvostetaan omana itsenään. Kokemus hyvään yhteisöön kuulumisesta vaikuttaa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koulu on parhaimmillaan paikka, joka tukee paitsi lasten ja nuorten, myös ammattilaisten ja vanhempien hyvinvointia.