Someron vanhusneuvosto seuraa huolestuneena Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) palveluiden saavutettavuutta varsinkin ikääntyneen väestön näkökulmasta. Vanhusneuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan elokuun puolivälissä. Asialistalla oli myös lausunnon antaminen ilmasto-ohjelmasta ja vanhustenviikon tapahtuman suunnittelu.

Vanhusneuvosto keskusteli Varhan palveluiden saatavuudesta ikäihmisiltä tulleiden huolestuneiden yhteydenottojen pohjalta.

– Varsinkin Someron terveyskeskuksen kiirevastaanoton aukioloaikojen supistaminen sekä laboratorionäytteiden analysoinnin siirtyminen Saloon ja Turkuun, ovat lisänneet pelkoa Someron hyvien lähipalveluiden katoamisesta vähitellen Saloon, puheenjohtaja Pertti Tamminen kertoo.

Somero kuuluu Salon kanssa yhteiseen sote-palvelualueeseen.

Vanhusneuvosto oli kutsunut vieraakseen monelle somerolaisvanhukselle tutun seniorihoitaja Raila Hakamäen, joka kertoi mitä terveyskeskuksen mäellä ja Lamminniemessä kuuluu.

Pelkoa ja huolta palveluiden säilymisestä ja sujumisesta on paljon, ja se näkyy esimerkiksi asiakkaiden turhautuneissa yhteydenotoissa.

– Tilanne on jo heikentänyt henkilökunnan työhyvinvointia, näkee Raila Hakamäki omiinkin kokemuksiinsa peilaten.

Mäntykodin intervallipaikkojen väheneminen kuudesta neljään sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen päätöksenteon ja ikääntyneiden sosiaalityön siirtyminen pois Somerolta saattavat heikentää palveluiden saatavuutta. Paikallistuntemusta olisi hyvä jatkossakin hyödyntää.

Varhan ja Someron kaupungin viestintä koetaan edelleen puutteelliseksi.

– Yhteystietoja ja tietoa palveluista on vaikea löytää tai ne ovat puutteellisia, Pertti Tamminen tietää.

Vanhusneuvosto esittää lausuntonaan Someron kaupungin ilmasto-ohjelman luonnoksesta, että ilmasto-ohjelmassa tulisi tuoda esiin erilaisia kiertotalouden malleja ja niiden edistämistä.

Vanhustenviikon tapahtuman puhujaksi on pyydetty professori Sirkka-Liisa Kivelä. Hän luennoi otsikolla Kokemuksellinen vanheneminen – ennakointi vanhuuteen.

Tapahtuma järjestetään 3. lokakuuta Someron seurakuntakeskuksessa.

Vanhusneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin, johon Somerolla kuuluu kuusi jäsentä. Heistä viisi edustaa eläkeläisjärjestöjä ja yksi kaupunginhallitusta. Vanhusneuvoston puheenjohtaja on Pertti Tamminen.