Varha perui keittiövaateensa uuteen Tervaskantoon

0
62-paikkaisen palvelutalon rakentaminen voi jatkua suunnitelmien mukaan. Rakennus nousee terveyskeskuksen viereen.

Hyvinvointialue esitti kesäkuussa vaateen, että Someron uuteen Tervaskantoon, palvelutalon toiseen kerrokseen, tulisi rakentaa asukkaille omat keittiöt 30 asuntoon. Varhalle ei tuolloin riittäneet pelkästään keittiövaraukset, jotka suunnitelmiin oli lisätty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran pyynnöstä.

Varhan vaatimus yllätti Someron kaupungin, kun ikäihmisille ympärivuorokautista hoivaa antavan palvelutalon rakentaminen oli käynnissä.

Someron kaupungin mielestä suunnitelmia voi kyllä muuttaa, mutta kesken rakennustöiden se ei ole helppoa. Se on aikaa vievää ja lisää kustannuksia. Samalla projektin eteneminen hidastuu ja rakennuksen valmistuminen viivästyy.

Kaupunki vastasi Varhalle, että jos keittiöitä toisen kerroksen asuntoihin rakennetaan, niin hyvinvointialueen tulee maksaa koituvat lisäkustannukset. Ne kaupunki arvioi noin puoleksi miljoonaksi euroksi.

Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen rakennuttamispäällikkö Peter Blomgren kertoo Varhan pyytäneen kesäkuussa Someron kaupungilta alustavaa kustannusarviota, mitä keittiövarauksien käyttöönotto tulee maksamaan.

– Saatuamme sen, päädyimme, ettemme tässä vaiheessa aio aktivoida varausten käyttöönottoa miltään osin, vaan edetään Someron kaupungin teettämien suunnitelmien mukaisesti, selventää Blomgren.

Someron kaupungin vt. tekninen johtaja Markus Älli sanoo Varhan vaateen peruuntumista mieleiseksi, sillä nyt töitä voidaan jatkaa ja projekti etenee.

– Varha ei halunnut osallistua kustannuksiin, arvioi Älli hyvinvointialueen päätöstä.

Palvelutalon kustannusarvio on 10,8 miljoonaa euroa. Valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avustus on 40 prosenttia kustannuksista eli uuden Tervaskannon osalta 4,3 miljoonaa euroa.

Palvelutalosta tulee 62-paikkainen. Asukkaat ovat pääasiassa ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia eli tarvitsevat tehostettua palveluasumista.