Someron työttömyysaste 8,5

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 23 000 työtöntä työnhakijaa. Heinäkuun aikana työttömien määrä nousee normaalitilanteessa selvästi kesäkuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä kasvoi 1 300 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä laskenut 400 henkilöllä (2 %), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa 2 prosenttia. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 100 henkilöllä (6 %) verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,0 prosenttia eli 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,5 %) keskimäärin.

Heinäkuussa työttömiä oli muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vuotta aiempaa enemmän paitsi Salon ja Turun seutukunnissa. Vakka-Suomessa oli työttömiä 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna pitkälti autotehtaan irtisanomisten ja lomautusten takia.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,4 %) sekä Turussa (13,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,3 %) sekä kunnista Sauvossa (4,5 %).

Someron työvoimasta, 3 535 henkilöstä, työttömänä oli 8,5 prosenttia. Se tarkoittaa 299 henkilöä, joista naisia oli 141 ja miehiä 158. Alle 20-vuotiaita oli 9, alle 25-vuotiaita 27, yli 50-vuotiaita 142 ja pitkäaikaistyöttömiä 76.

Heinäkuun viimeisenä päivänä Somerolla oli tarjolla 57 avointa työpaikkaa. Alueen työ- ja elinkeinotoimistossa niitä oli yhteensä 5 100 kappaletta eli vähemmän (-37 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 18 600 kappaletta eli 29 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna heinäkuun aikana 9 800 kappaletta, joista 5 100 oli uusia, heinäkuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli heinäkuussa tarjolle 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Elokuussa työttömien työnhakijoiden määrä laskee normaalivuosina reippaanlaisesti heinäkuuhun verrattuna.