Viiden kunnan yhteinen Luova lukutaito käynnissä

0
Katihanna Heikkinen ja Jenni Turunlahti vastaavat Luova lukutaito hankkeen toteutuksesta.

Teksti ja kuva Timo Kalenius

Lukemiseen käytetty aika on vähentynyt lähes kaikissa ikäryhmissä. Tutkimuksen mukaan lukemiseen käytetty aika on noin 37 minuuttia vuorokaudessa. 10–24-vuotiaat nuoret miehet lukivat vähiten, 9 minuuttia vuorokaudessa.

Lukemiseen sisältyy kirjojen ja lehtien lukeminen, e-kirjat sekä äänikirjojen kuuntelu. Sanomalehtien lukeminen on väestötasolla vähentynyt 20 minuutista 6 minuuttiin vuodesta 1987 vuoteen 2021. Sen sijaan kirjojen lukemiseen käytetty aika on pysynyt suunnilleen samana koko 2000-luvun ajan. Kirjojen lukemiseen käytetään aikaa 13 minuuttia.

Opetushallituksen rahoittama Luova lukutaitohanke on Someron, Salon, Liedon, Sauvon ja Taivassalon yhteinen lukutaitotyön kehittämishanke, joka toteutetaan yhdessä kuntien kirjastojen kanssa.

Kansallinen lukutaito-ohjelma pohjautuu kansalliseen lukutaitostrategiatyöhön, jossa on määritelty lukutaidon suuntaviivat ja toimenpiteet lukutaitotyölle vuoteen 2030. Useat organisaatiot ja lukutaitotyön ammattilaiset ovat tehneet jo vuosia töitä lukutaidon vahvistamiseksi. Lukutaitotyö on pitkäjänteistä työtä, jossa vaaditaan kestävyyttä.

Nyt luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista. Innostetaan lukemaan ja monipuolistamaan lukutaitoa.

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen hoitavat Kirjan talo ry:n sanataideohjaajat Katihanna Heikkinen ja Jenni Turunlahti.

– Hanke toteutetaan viiden kunnan yhteishankkeena, jossa kirjastot ovat oleellisena osana eli lukutaitotyö ja kirjastotyö tukevat hyvin toisiaan. Kuntien kanssa lähdetään rakentamaan Varsinais-Suomalaista yhteistyötä lukutaidossa ja lukutaidon kehittämisessä, kertoo Katihanna Heikkinen.

– Hanke on suunnattu kaikenikäisille kuntalaisille, koska ajattelemme, että lukeminen on kaikkien yhteinen asia. Hankkeessa etsimme luovia keinoja, miten lukutaitoa voidaan kehittää. Tähän meillä on valmiina hyödynnettäviä materiaaleja, jatkaa Katihanna Heikkinen.

– Järjestämme myös useita koulutuksia muun muassa opettajille ja kirjaston henkilökunnalle, joissa annamme käytännön konkreettisia vinkkejä ja ohjeita, miten lukemista ja lukutaitoa voidaan eri ikäryhmissä parhaiten edistää, lisää Jenni Turunlahti.