Väylävirasto ei asvaltoi enää tämän kesän aikana Someron maanteitä. Täällä on näkynyt asvalttikoneita kaupungin töissä kaavateillä sekä viime viikolla Someron torilla, jossa päällystettiin skeittiparkille tuleva paikka.

Päällystysmäärät jäävät alhaiseksi ja kohteet painottuvat vilkkaimmille pääteille. Sen sijaan keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä teillä on jo entuudestaan merkittävässä määrin korjausvelkaa. Vähäliikenteisimmän tieverkon ylläpidossa joudutaan joustamaan rahoituksen mukaisesti.

Keskivilkkaiden ja vähäliikenteisten teiden kunto tuleekin entisestään heikkenemään. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot luvataan kuitenkin korjata paikkaamalla päällyste parin viikon kuluessa.