Aurinkopaneeliasennuksissa paljon virheitä – Mukana on huolimattomuutta ja usein jopa ammattitaidottomuutta

0
Syksyllä osa puiden lehdistä päätyy aurinkopaneelien alle. Aikaa myöten niiden määrä kasvaa ja puhdistus vaikeutuu entisestään. Kuvan tapauksesta ei ole tiedossa, onko paneelien alusta huollettu.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, selvitti tuoreessa valvontaprojektissaan aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Taustalla olivat lukuisat ilmoitukset virheellisistä asennuksista.

Tarkastukset teetettiin valtuutetuilla sähkötarkastajilla ja niiden kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat eri puolilla Suomea. Tarkastettuja kohteita oli 45.

Valvonnassa havaittiin, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudateta, johtojärjestelmiä asennetaan virheellisesti ja turvallisuuden varmistavat käyttöönottotarkastukset ovat usein puutteellisia.

– Yhteydenottojen perusteella alan toimijoilla sekä järjestelmien asentamista aloittavilla toiminnanharjoittajilla on epätietoisuutta toimintaa koskevista säädöksistä ja teknisistä vaatimuksista. Aurinkosähköasennusten toteutuksiin ei ole ollut kaikin osin tarvittavaa ammattiosaamista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka, muistuttaen, että virheelliset asennukset voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa.

Asennuksista löytyi paljon turvallisuuspuutteita. Niitä oli tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi tai jopa ammattitaidottomasti. Virheet ja puutteet olivat hyvin samankaltaisia kuin Tukesiin tulleissa ilmoituksissa.

– Merkittävimmät virheet ja vaatimustenvastaisuudet voidaan jaotella kolmeen osaan: puutteellinen käyttöönottotarkastus ja/tai sen dokumentointi, epäasiallinen standardin vastainen johtojärjestelmän asennus sekä valmistajan asennusohjeiden noudattamatta jättäminen, Sakari Hatakka jatkaa.

45 asennuksesta yhteensä 40:ssä ilmeni teknisiä puutteita. Ainoastaan noin 11 prosenttia oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Peräti noin 90 prosentissa asennuksissa on siis virheitä. Sakari Hatakka huomauttaakin Tukesin valvontatulosten tukevan käsitystä, että aurinkosähköasennuksiin liittyy vakavia turvallisuuspuutteita.

Tukesin päätelmät allekirjoittaa myös LähiTapiolan somerolainen riskiasiantuntija Jouni Savolainen. Hänelle ei lukemat tule yllätyksenä, sillä niin paljon hän työssään on nähnyt aurinkopaneelijärjestelmien asennusvirheitä. Hän toimii työssään myös yrittäjänä.

– Havaintojeni mukaan virheiden osuus saattaa olla jopa reilusti yli 90 prosenttia asennuksista. Sen on huomannut, että kaikki ”sähkömiehet”, jopa Somerollakaan, eivät ole sähkömiehiä, Jouni Savolainen huomauttaa.

Olavi Koli (vas.) on ollut tyytyväinen aurinkopaneelien asennuksesta alas maan pinnalle. Se on myös riskiasiantuntija Jouni Savolaiselle asennustapa, jota hän lähes poikkeuksettaa suosittaa tehtäväksi kattoasennusten sijaan.

————

Riesana niin sanotut kiertävät ”pakettiautofirmat” – Virheiden paljastuessa ei tekijää aina enää tavoiteta

Sauli Kaipainen

Aurinkosähköjärjestelmissä puhutaan jopa yli 1.000 voltin jännitteistä. Juuri siksi asennusten turvallisuus on tärkeää. Virheet ja vikaantumiset voivat johtaa hengenvaaraan.

LähiTapiolan riskiasiantuntija Jouni Savolainen toteaa tasavirran jännitelukemien olevan toista luokkaa kuin vaihtovirran 240 tai 330 volttia.

– Jos tasavirtajohtimen eristys murtuu tai kuluu, kun johto paneelien kattoasennuksessa ottaa peltikattoon kiinni, se on kuin hitsauspuikko. Niin pitkään se polttaa peltikattoa kuin on johdon ydintä, Savolainen varoittaa.

Vika ei piile aurinkosähkössä itsessään. Pääpointti on, että hyvin suunniteltu, laadukkaista komponenteista toteutettu ja oikein asennettu aurinkosähköjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja turvallinen energianlähde.

Vastuuttomuutta on

Hyvä asia on isolta osin pilattu, johtuen asentajien yleisestä vastuuttomuudesta.

Sähköverkkoon kytkettävän aurinkovoimalan liittämisen saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Aurinkosähköjärjestelmiä asentavan toimijan oikeuden tehdä sähkötöitä kannattaa aina tarkistaa Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä:

https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat

Invertteri pitäisi aina asentaa palamattomalle pinnalle, mutta Jouni Savolainen on löytänyt niitä ties mistä: siivouskaapeista, pölyisistä navetoista, puuseiniin ja tapettien päällä taikka eteisestä, joka on ainut ulosmenotie tulipalossa.

– Suuri haaste on, että saisi ikäihmisten omaiset ymmärtämään asian. Kaikkein härskeimmät asennusvirheet tapaa juuri vanhuksille tehdyistä paneeliasennuksista. Säästöt ovat sota-ajan sukupolvella selkäytimessä, mutta tietämys järjestelmistä vähäinen.

Ahdas ja vaikeasti huollettava tila paneelin alla, johdot kuluvat kattoa vasten.

Tulevat vahingot?

Savolainen ei ole löytänyt tarkastuskohteistaan vielä yhtäkään sähkökuvaa, joka on asetuksen mukaan täydennetty tai piirretty asiakkaalle. Puhumattakaan lukuisista muista virheistä.

– Kova kilpailu asiakkaista sekä paneelien kova kysyntä ovat johtaneet tähän. Se asentaja/myyjä, joka pyrkii toimimaan rehellisesti, ei pääse edes ’viivoille’, kun se pakettiautofirma ajaa pihaan. On jopa neuvottu asiakasta: Asenna itse! Kuluttaja tekee asioita, joihin ei saisi koskea edes pitkällä tikulla!

Savolainen puhuu paneeliasennuksista ”pommina”. Esimerkkinä hänellä on vaikka millä mitalla.

– Nopean voiton tavoittelu aiheuttaa riman alituksia. Entä kun sattuu vahinko. Asennusvirhe, joka voidaan osoittaa vahingon aiheuttajaksi, voi johtaa korvausten alentamiseen tai epäämiseen kokonaan.

Paras asia, mitä voidaan tehdä, on tiedottaa, mitä kuuluu turvalliseen laitehankintaan. Sitä ei ole tehty lähellekään riittävästi.

Porissa viranomaistuki

Aurinkopaneelijärjestelmien paikoista ei löydy kattavaa kohdetietoa. Vain kiinteistön omistajan aktiivisuudella tieto tulee vakuutusyhtiöille, viranomaisille ja verkkoyhtiölle.

Esimerkiksi Kuukkarin asuinalueella Porin kaupunki vaatii paneeliasennuksista rakennusluvan, mikä on hyvin harvinaista. Tavallisesti ei vaadita edes ilmoitusta, ellei puututa rakennuksen rakenteisiin.

Someron rakennustarkastaja Juha Kopra vahvistaa, ettei täällä ole ilmoitusvaatimusta. Hänelle ei tule mieleen yhtäkään kuntaa, joka vaatisi ilmoittamaan.

– Kunta voisi ottaa koppia, että ainakin olisi tehtävä toimenpideilmoitus, kun paneelit pistetään katolle. Jotta kiinteistönomistajaa pystyttäisiin neuvomaan ja antamaan hänelle ohjeistusta, Savolainen ehdottaa.

Hän ei omakohtaisesti hyväksy paneelien katolle asennusta ylläpidon hankaluuden vuoksi. Monessakin mielessä. Ensisijaisesti siis paneeliasennukset maahan.

Hän ehdottaa rakennettavaksi enemmän isoja paneelikenttiä, joista kiinteistöjen omistajat voisivat ostaa itselleen osuuden – ostaja olisi osakas. Se toimisi taajama-alueilla ja olisi ammattilaisten hoitamana turvallinen vaihtoehto.

Jälkihuolto

Järjestelmien laittaminen ei ole sitä, että ne voi asennuksen jälkeen jättää ilman tarkastuksia ja huoltoa. Kiinteistön haltijan vastuulla on selvittää vuotuiset huoltotoimenpiteet.

Paneelin taustan minimivälin määrittää valmistaja. Nyt väli katolla on pahimmillaan alle 10 senttiä. Liian ahdas väli heikentää paneelien tuulettumista, mikä heikentää sähköntuottoa. Se myös vaikeuttaa tarkastuksia ja puhdistusta.

Yksityiskohtaisia ohjeita on mahdoton sisällyttää samaan lehtiartikkeliin, sillä niitä on liikaa. On paras luottaa valmistajan ohjeisiin sekä viralliseen tietoon, luvat omaaviin hyviin ja ammattimaisiin sähköasentajiin sekä virallisiin tarkastajiin.

Vain yksi irtoroska, koivunlehti tai linnun uloste voi alentaa ison osan paneelin sähköntuotannosta. Siitepöly ynnä muu ilmassa liikkuva pöly pudottaa tehoja. Paneelit tulisi puhdistaa laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Maa-asennus omalle telineelle helpottaa monia huoltotoimia ja laitteiston kunnon seurantaa.

Merkki, joka ilmoittaa rakennuksessa sijaitsevasta aurinkosähköjärjestelmästä.

————-

Fakta: Aurinkosähköjärjestelmät

 • aurinkosähköjärjestelmälle, aivan kuten muillekin sähköasennuksille, on järjestelmän asentajan tehtävä sähköturvallisuuslain vaatima käyttöönottotarkastus, tarkastuspöytäkirja on luovutettava asennuksen haltijalle
 • käyttöönottotarkastuspöytäkirja on urakoitsijan kirjallinen vakuutus siitä, että järjestelmä ei aiheuta sen käyttäjille vaaraa ja on määräysten mukaisesti oikein asennettu
 • kun järjestelmän kaapeloinnit ja muut kojeet on asennettu sähköasennusstandardin mukaisesti ja niitä käytetään ohjeiden mukaisesti, ne ovat normaalisti kestäviä ja turvallisia
 • jos järjestelmän johonkin osaan kohdistuu ulkoinen vaurio, on vaurioitunut osa korjattava tai vaihdettava ammattitaitoisen sähköurakoitsijan toimesta – rikkoutuneet kaapelit saattavat pahimmillaan aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon
 • Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

—————-

Fakta: Tarkista ja vaadi

 • tutustu käyttö- ja huolto-ohjeisii
 • rakennelaskelmat sekä rakennus- ja sähköpiirustukset kirjallisina
 • kirjallinen ohje korjaus- ja hätätilanteiden varalta
 • kirjalliset käyttöönoton testien ja tarkastusten pöytäkirjat asennusyrityksen toimittamina
 • jos ylijännitesuoja on yli 35 A, niin vielä myös sähkötarkastajan virallinen varmennustarkastus
 • kuinka sähkökatkot on huomioitu, jos esim. maatiloilla yleinen varavoimageneraattori kytkeytyy päälle, onko erottimet asetettu
 • maatiloille ohjeet pelastussuunnitelmaan aurinkopaneelijärjestelmästä

——————-

Hyvin suunniteltu, laadukkaista komponenteista toteutettu ja oikein asennettu aurinkosähköjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja turvallinen energianlähde.