Hanke päättyi, yhteisöllisyyden lisääminen jatkuu

0
Näillä näkymin Tiina Tommila jatkaa yhteisökoordinaattorina ainakin vuoden loppuun saakka. Syreenisali on ollut kokoontumispaikkana. Siellä ovat tavanneet Turuntien varren rivitaloasukkaat ja muutkin tienoolta. Muutamat somerolaiset yhdistykset ovat löytäneet tilan kokoontumispaikakseen.

On ihanaa, kun saa tulla joukkoon”

Someron kaupungin ja Someron Vanhaintuen yhteishanke Yhteisöt ja yhteisöllisyys osana ikääntyvien kotona asumisen tukemista alkoi viime vuoden keväällä ja päättyi parin kuukauden jatkon jälkeen kesäkuun 2023 lopussa.

Kaupunki päätti, että hanketyöntekijä Tiina Tommila jatkaa ihmisten osallistamista, yhdistysten sparraamista ja sitä kautta yksinäisyyden torjumista kuluvan vuoden loppuun yhteisökoordinaattorina. Jos kaupungilta saadaan rahallinen tuki palkkaukseen, niin halua olisi jatkaa vielä siitäkin eteenpäin ympäristöministeriön alkuunpanemaa ja tukemaa työtä.

Tiina Tommila.

– Vuosi on lyhyt aika tällaisen toiminnan virittelemiseen, mutta tuloksia näkyy jo. Se tuli selkeästi esille, että Somerolla on paljon yhteisöllisyyttä ja toisista huolehtimista. Ja se on vahvistunut, kertoo Tiina Tommila.

Tarvetta toiminnalle on.

– Yhdistysten, seurojen ja järjestöjen aktivointia, ihmisten osallistamista ja yksinäisyyden torjuntaa pitää jatkaa. Tämä on ehdottoman tärkeää. Se luo turvaa, kun on joku paikka, mihin voi mennä sellaisena kuin on. Tulee nähdyksi ja kuulluksi. Voi vaihtaa ajatuksia ja saa tietoa, jota kaipaa, toteaa Tommila.

– Ja tulee lähdettyä neljän seinän sisältä kodista toisten joukkoon. Yksinäisyys vähenee ja ajatukset tuulettuvat. Tulee liikettä ja sosiaalista kanssakäymistä. Kaiken kaikkiaan näin tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja mielen hyvinvointia. Kun tulee kuulluksi, syntyy tunne, että minä olen.

Turuntien varressa olevasta Syreenisalista on tehty yhdessä kokoontumispaikka. Vastaavanlaisia kohtaamispaikkoja Tommila soisi syntyvän myös muualle Someron kolkkiin.

Somerniemellä on alkanut jumppapiiri, samoin Häntälässä. Somerniemen seurakuntatalolla ja kyläkeskuksessa Häntälässä on vertaisohjaajat omalta kulmakunnalta.

Syreenisalissa on ollut esimerkiksi maanantaiklubi, jossa on juteltu, kahviteltu, jumpattu, pelattu ja tehty sitä, mistä lähitienoon asukkaat ovat halunneet. Eläkeliitto järjestää salissa joka toinen viikko karaokea.

– On käynyt selväksi, että tällainen säännöllinen toiminta, jota joku vetää tietyssä paikassa on tärkeää. Oli hienoa kuulla, kun eräs kävijä sanoi, että on ihanaa, kun saa tulla joukkoon.

Syreenisaliin on kutsuttu vierailijoita kertomaan aiheista, joita asukkaat, järjestö- ja yhdistysväki ovat toivoneet. Esimerkiksi on selvitelty, mitä on kaupungin palveluliikenne, muut kuljetuspalvelut ja miten niiden pariin pääsee. On saatu infoa Kela- ja invataksipalveluista.

Seurakunta on pitänyt hartauksia, martat piirejään. Martat teki alkutekijöiksi suursiivouksen Syreenisalissa.

Se on huomattu, että toiminta vaatii vetäjän. Se ei pyöri itsestään. Jonkun joka järjestelee, ottaa kopin, kuuntelee toiveita ja laittaa ne muistiin, etsii puhujia ja tekijöitä tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kyselee yhteistyötahoja, kutsuu koolle, avaa ovet ja keittelee kahvit.

Yhdessä tilaisuudessa joku sanoi, että milloin viimeksi olet ruokaillut jonkun kanssa. Vanhusten viikolle 2.10. ikääntyneille on tulossa yhteinen ruokailu Syreenisaliin. Eeva Syrjälä Joensuun martoista suunnittelee pitopöydän.

Yhdistysilta on luvassa 25.10. Siellä mietitään, miten yhteistyötä tehtäisiin, miten toinen toistaan, ihmistä ja yhdistystä voi tukea, mikä kaupungin rooli voisi olla ja kuullaan myös leader-asiaa.

Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä Somerolla ja luoda yhteisöllinen toimintakulttuuri osaksi ennaltaehkäiseviä palveluita.