Tiesitkö, että maali on suurimpia mikromuovin lähteitä maailman valtamerissä? Nyt on korkea aika ottaa talteen vinkit oikeaoppisesta maalijätteen käsittelystä. Pienikin pintaremontti voi aiheuttaa väärin tehtynä suuret päästöt.

Helsingin seudun asukkaille vuonna 2019 teetetyssä kyselyssä vain puolet vastaajista tiesi, kuinka vesiohenteisella maalilla maalatessa käytetty työväline tulisi puhdistaa. Moni ajattelee, että pensselin tai maalitelan voi huuhdella puhtaaksi kätevästi juoksevan veden alla. Väärin! Viemäriin valuva maali liukenee viemäriveteen, eikä kaikkea siinä olevaa mikroskooppisen pientä muovia saada talteen jätevedenpuhdistamolla. Nämä mikromuovit päätyvät meriin, mereneläviin ja luonnon kiertokulun kautta lopulta myös ihmisiin.

Näin puhdistat työvälineet oikein.

Pyyhi ylimääräinen maali maalipurkin reunaan tai paperiin. Jos maali on vesiohenteista, liota maalausvälineet vedellä erillisessä astiassa, jossa maali sakkautuu astian pohjalle. Liotuksessa erottuneen kirkkaan veden voi periaatteessa kaataa viemäriin, mutta kaikki sakka tulee ottaa talteen. Märkä maalisakka kuuluu vaaralliseen jätteeseen, mutta kuivuneen maalisakan voi laittaa sekajätteeseen.

Liuotinohenteisia maaleja ja pensselinpesuaineita käytettäessä syntyvät jätteet kuuluvat aina vaaralliseen jätteeseen. Kirkkaita, erottuneita liuottimia on mahdollista säilöä ja käyttää myös uudelleen.

Pintaremonteissa käytetyissä aineissa on useita haitallisia kemikaaleja, jotka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Kotitaloudet saavat viedä vaarallisen jätteen keräysasemille maksutta jätteitä 50 kiloon tai 50 litraan asti. Pintaremonttiin maalia kannattaa kuitenkin varata sopiva määrä, jotta ylimääräistä hukkaa ei synny.

Pintakäsittelyaineista syntyvä kuormitus ympäristölle on suurempi kuin moni osaisi arvata. Yhden uuden arvion mukaan valtamerien mikromuoveista jopa 58 prosenttia voi olla peräisin muovipohjaisista maaleista (EA – Environmental Action , 2022). Samassa tutkimuksessa arvioitiin, että 37 prosenttia maalista päätyy meriin vääränlaisen jätteenkäsittelyn vuoksi.

Pidä siis haitalliset aineet poissa viemäristä – näin huolehdit yhteisistä vesistöistämme ja Itämerestä.