Puolivuotisraportti osoittaa kaupungin taloudenpidon sujuneen hyvin tänä vuonna.

– Elokuun lopun tilanteen jälkeen asiat ovat jatkuneet puolivuotisraportin mukaisesti. Talous- ja väestötilastoissa ollaan hyvällä tolalla, totesi kaupunginjohtaja Sami Suikkanen talouskatsauksessaan valtuustolle.

Vuoden alussa Someron väkiluku oli 8 426 ja kesäkuun lopussa 8 473. Maan sisällä kuntaan muuttaneita oli 153 ja kunnasta muuttaneita 132. Maahanmuutto oli 86 ja maastamuutto 2, eli kokonaismuutto Somerolle oli +105. Syntyneitä oli 24 ja kuolleita 79. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana kaikkiaan 47 hengellä.

– Positiiviselta näyttää tämän vuoden osalta. Ennusteen mukaan vuoden 2023 tulos olisi 1,9 miljoonaa plussalla.

Suikkanen toppuutteli kuitenkin, sillä rakennuspuolelta investointeihin on tulossa kustannuksia uuden Tervaskannon rakentamisen takia.

Verotuloja oli kertynyt lähes 9,3 miljoonaa euroa eli noin 59 prosenttia budjetoidusta. Tuloveroja oli tilitetty noin 8,3 miljoonaa euroa, yhteisöveroja noin 0,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja noin 70 000 euroa.

Valtionosuuksiin kaupunki on budjetoinut noin 10,6 miljoonaa euroa. Puolen vuoden toteuma oli noin 5,3 miljoonaa euroa eli noin 51 prosenttia. Vastaavasti viime vuoden puolen vuoden toteuma vastaavana ajankohtana oli 14,95 miljoonaa euroa. Someron kaupunki on saanut valtionosuuksia siis noin 9,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Ensi vuonna uhkaa valtionosuuksien pieneneminen, samoin kuin verotulojen. Ne tuovat niukkuutta ja tiukkuutta Someron kaupungin talouteen.

Someron osalta valtion rahoituksen on arvioitu vähenevän yli 3 miljoonaa. Valtionosuudet jäänevät ensi vuonna alle 8 miljoonan euron.

Edessä saattaa olla tuloveroprosentin nosto ja vähentäminen niistä palveluista, jotka eivät ole lakisääteisiä. Tällä hetkellä Someron kaupungin tuloveroprosentti on 7,86.