Tuntikehykseen joudutaan kajoamaan

Sivistystoimen budjettiehdotus ensi vuodelle pysyy kehyksessä. Toimintakate on vajaa 14,3 miljoonaa euroa.

Budjettiehdotuksen laadinnassa oli haasteita.

– Ennusteiden mukaan kaupungin valtionosuudet ja verotulot ovat vähenemässä tuntuvasti, peräti 3,8 miljoonalla, joten menoista on löydyttävä karsittavaa. Tulevina vuosina lapsi- ja oppilasmäärä on ennusteiden mukaan vähenemässä. Toisaalta ukrainalaisten myötä palveluita on pitänyt synnyttää sivistyspuolelle lisää. Palvelutarpeiden ennustettavuus on ollut haaste, sanoo sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

– Onneksi Somerolla on ollut pitkään hyvä taloudellinen tilanne ja pidetty nyörit tiukassa otteessa.

Vähennyksiä on etsitty kautta kentän.

– Mutta mitään dramaattista ei ole kuitenkaan jouduttu vielä tekemään. Meillä on tällä hetkellä kuntavertailussa kiitettävät palvelut. Tärkeää on taata, että hyvin toimivat palvelut ja käytänteet toimivat jatkossakin sujuvasti muutoksista huolimatta. Pitää tarjota laadukasta perusopetusta, vaikka taloudelliset resurssit vähenevät, tähdentää sivistysjohtaja.

Henkilöstökulut on suurin menoerä. Kuluja vähenee automaattisesti valmistavasta opetuksesta, kun ukrainalaisista lapsista ja nuorista suurin osa on päässyt jo opiskelemaan perusopetusryhmiin. Vuoden 2024 alusta perusopetuksessa on enää kaksi valmistavaa ryhmää, kun enimmillään on ollut seitsemän. Näihin ryhmiin on palkattu pääsääntöisesti opettaja ja koulukäynninohjaaja, joten vähennystä valmistavan opetuksen henkilömäärään tulee liki kymmenen.

– Toisaalta oppilaiden perusopetukseen integroitumista varten on palkattu toinen S2-kielen opettaja ja Joensuun koulussa 4. luokka on jaettu kolmeen opetusryhmään.

– Lisäksi meillä on yläkoulussa nivelvaihe-hanke integrointien ja kotoutumisen sujuvoittamiseksi. Näiden lisäksi tasa-arvorahoituksella saimme myös Kirkonmäen koululle resurssiopettajan. Lisäksi tällä rahoituksella saatiin Joensuun koululle resurssiopettaja ja yläkoululle erityisopettaja.

Sivistysjohtaja muistuttaa, että valmistavaan opetukseen tullaan saamaan rahoitusta valtioltakin. Esimerkiksi koronahankerahoituksella on palkattu kaksi työntekijää, joista toinen Joensuun kouluun ja toinen Kiiruun yläkouluun.

Perusopetuksessa aiotaan ensi vuonna vähentää tuntikehystä 4–34 tuntia jokaista koulua kohden. Pienimmät vähennykset koskevat alakouluja ja suurimmat yläkoulua.

– Kahdeksansia luokkia yhdistetään. Se on järkevää, sillä ne ovat olleet 13 ja 14 oppilaan ryhmiä.

Tuntikehykset viedään päätöksentekoon sivistyslautakuntaan maaliskuussa 2024, jolloin kouluittain tehdään tarkemmat laskelmat.

Henkilöstön osalta vähennetään yksi määräaikainen tuntiopettaja Pitkäjärven koululta ja yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja Joensuun koulusta. Koordinoiva erityisopettaja siirtyy takaisin pienryhmän opettajaksi.

Yläkoulun osalta tiistaiaamujen kello 8 opetuksesta luovutaan kuljetuskustannusten vuoksi.

– Erityisopetuksen koordinoinnista luovutaan väliaikaisesti, sillä tehtävät tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Mikäli oppimisen tuen portaat muuttuvat, palataan järjestelyyn takaisin, selvittää Mäkelä-Rönnholm.

Sivistyslautakunnan esitys ei kuitenkaan ole pelkkää poistoa ja vähennystä. Nuorisopuolelle ehdotetaan vakinaistettavaksi toinen starttipajaohjaaja. Tämän katsotaan olevan tärkeää, jotta nuoria pystytään ohjaamaan löytämään oma polkunsa, ja nuoria pystytään ohjaamaan niin ryhmänä kuin henkilökohtaisesti.

Lautakunta päätti äänin 6–3 panostaa kotihoidon Somero-lisään ja nostaa summaa 75 000 eurolla. Nyt se on ollut 70 000 euroa. Lisäystä esitti Juha Salo (kesk.), joten kuntalisän kokonaispotti olisi ensi vuonna 145 000 euroa. Salon ehdotusta kannattivat puoluetoverit Petteri Hyytiäinen, Niko Lehtimäki ja Jarno Lehtimäki ja kokoomuksen Kati Fonsell-Laurila ja Jaakko Mäkinen. Sivistysjohtajan pohjaehdotuksen kannalla eli lisän säilyttämisessä 70 000 eurossa olivat demarit Antti Kotti, Janna Tynni ja Leena Pyykkö.

Somero-lisää maksetaan perheille, jotka hoitavat alle 3-vuotiasta lasta kotona. Lisä on on nyt 100 euroa yhdestä lapsesta kuukaudessa. Jos kotona on alle kolmivuotiaan lisäksi alle kouluikäinen lapsi, summa nousee 200 euroon. Seuraavasta alle kouluikäisestä lisä kasvaa 50 eurolla.

Budjettiehdotukseen lisättiin 18 000 euroa Someron harrastamisen malliin, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus koulupäivien jälkeen tutustua harrastuksiin. Tällä houkutellaan nuorta väkeä liikkumaan, käsillä tekemisen pariin ja yhteisöön mukaan toimimaan. Harrastamisen malli on ollut käytössä Somerolla jo useamman vuoden ajan.

Somero-opiston asiakaspalvelusihteerin pestiä ehdotetaan kokoaikaiseksi. Häntä tarvitaan muun muassa ikäihmisten digitukena, jotta palvelut olisivat kaikkien saatavissa yhdenvertaisesti.

Varhaiskasvatus sai valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2022–2023. Avustuksella palkattiin resurssiavustaja. Lautakunta katsoo, että resurssiavustajan tehtäviä tulee jatkaa; sitä tukee hanke valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi toimintakaudella 2024.

Resurssiavustaja on löytänyt roolinsa päiväkotikentällä. Hän kiertää päiväkotiryhmiä suunnitellusti, jolloin tuki kohdentuu sinne, missä on tarvetta.

– Me olemme saaneet useampia hankkeita kuntaan. Esimerkiksi projektisuunnittelija (opetuspalveluiden asiantuntija) on siirtynyt vuoden 2023 syksyllä Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeen päätyttyä sivistystoimen hallintoon ja työskentelee osan työajasta hankkeissa.

Yhteisöllisyyskoordinaattorina työskentelee kaksi työntekijää, joista toinen työskentelee 60–80 prosentin ja toinen 20 prosentin työajalla.

Sivistyslautakunta ehdottaa, että varhaiskasvatuksen toimiston toimistosihteerin tehtävät muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ensi vuoden alusta lähtien. Vuodesta 2022 asti tehtävä on ollut määräaikainen.

Toimistosihteerille kuuluvat työtehtävät ovat lisääntyneet olennaisesti viime vuosien erilaisten valtion suunnalta tulevien tilastointien, raportointien, kirjausten ja ohjelmien myötä. Työmäärä lisääntyy entisestään ensi vuonna uusien kirjaamis- ja ohjelmistovelvoitteiden takia sekä hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön myötä.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen toimistossa on kaksi työntekijää.

Oppimisympäristön selvitys on käynnissä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa.

– Selvitystyö on tuotu useampaan kertaan päätöksentekoon, mutta päätöksiä ei ole syntynyt. Tämä on nyt päätöksenteosta kiinni, sanoo sivistysjohtaja.

Selvitys pitää saada maaliin, sillä siitä riippuu useampikin kaupungin uudistus ja rakennuspuolen hanke. Sivistysjohtaja lupaa selvityksen valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa marraskuussa.

– Selvityksen pohjalta tehtävien päätösten saaminen käytäntöön on tulevien vuosien tehtävä, toteaa Mäkelä-Rönnholm.

Sivistyslautakunta esittää uuden Leivonpesän päiväkodin rakennussuunnittelun ja rakennustyön aloittamista ensi vuodelle ja ohjausryhmä tulee ohjaamaan hankkeen toteutumista..