Teksti Timo Kalenius

Wilma on suosittu opetuksen ja oppimisen alusta, joka luo digitaalista opinpolkua aina päiväkodista toisen asteen oppilaitoksiin asti. Wilma tukee hallinnon organisoinnissa ja arvioinnissa, sekä kodin ja koulun välisessä viestinnässä ja tiedonkulussa.

Oppilashuollon yhteydenpidossa oppilaisiin ja vanhempiin käytetyn Wilma-ohjelman tietosuoja-asetusten tulkinta Somerolla ja useissa muissakin Varsinais-Suomen kunnissa on monella tavoin hankaloittanut esimerkiksi opettajien, kuraattorin ja terveydenhoitajan töitä.

Kun siirryttiin hyvinvointialueelle, Varhasta tuli kouluterveydenhuoltajien, psykologien ja kuraattoreiden uusi työnantaja. Muutos johti siihen, että kun selkeää ohjeistusta Wilman käytöstä ei tullut niin tietosuoja-asetusten ja tietosuojalain vuoksia ohjelman käyttö supistui ainoastaan tiedottamiseen.

Opetushallituksesta on luvattu uusia ohjeita lähiaikoina, mutta ne eivät tule poistamaan tietosuojalain määrittelemiä rajoituksia. Tämä tarkoittanee sitä, että paikallisesti joudutaan ohjeistusta tulkitsemaan ja säätämään ohjelmaa niin, että sitä käytävien henkilöiden käyttöoikeudet ovat ajan tasalla.

– Wilma oli meilläkin oppilashuollon käytössä ennen tätä uutta sote-aikaa, mutta sen tulon myötä ja tietosuoja-asetusten ja ohjeistuksen puuttumisen vuoksi sitä on käytetty vain tiedottamiseen ja yhteystietojen hallintaan, kertoo Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

– Opetushallitus on luvannut jo kuukausia sitten lähettää ohjeistuksen Wilman käytöstä ja sitä tässä edelleen odotellaan. Varhaltahan sitten lopulliset ohjeet meille tulevat, kun ovat asian käsitelleet ja aika pitkälti niiden ohjeiden mukaan joudumme menemään, jatkaa Mäkelä-Rönnholm.

– Viikko sitten meillä oli palaveri Varhan esihenkilöiden kanssa ja siellä heille kerroin, että ohjeistuksen saavuttua teemme oman linjauksemme asian suhteen. Saattaa olla, että joudumme kaikki oikeudet poistamaan ja luomaan täysin uuden toimintamallin Wilman käyttöön, mutta se jää nähtäväksi kunhan saamme Varhalta lopullisen ohjeistuksen, toteaa Minna Mäkelä-Rönnholm.