Ryhmä ukrainalaisia alkoi opiskelun hoitoalalle – Hoiva-avustajista on koko Suomessa huutava tarve

0
Ukrainalaisryhmä opiskelee päivittäin Someron Lukion tiloissa. Takana pulpettiin nojaa vastuuopettaja Mari Hellén ja etualalla kuvassa ovat opiskelija Katrina Dotsenko sekä venäjänkielentaitoinen ohjaaja Vilma Malkov.

Soteala vaatii Suomessa jatkuvasti uusia käsiä ja uusia tekijöitä. Ammattilaisista ja alan osaajista on kova pula ja kysyntä.

Myös Somerolla väestö jatkaa vanhenemistaan, kuten isossa osassa maatamme. Pitää kääntää kiviä ja kantoja, jotta yltyviin haasteisiin voidaan vastata.

Somerolla asuville ukrainalaisille suunnattu hoiva-avustajien koulutus alkoi toukokuun lopulla. Alkuun lähdettiin kielikoulutuksella. Sitä jatkui läpi viime kesän, ja ammatilliset opinnot tulivat kuvaan mukaan elokuussa. Kielikoulutuskin on silti tärkeää ja sitä pidetään edelleen mukana myös jatkossa.

Salon seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan koulutusalajohtaja Petri Laaksonen kertoo, että hoiva-avustajankoulutus kestää kieliopintoineen kaikkiaan vuoden verran.

– He opiskelevat hoiva-alaa joka päivä Someron lukion tiloissa. Päivät alkavat aamuyhdeksältä ja jatkuvat puoli neljään asti, perjantaisin kolmeen.

Ukrainalaisryhmällä on joka päivä opintojen tukena venäjänkielentaitoinen ohjaaja.

Ryhmän vastuuopettaja Mari Hellén kertoo ryhmäläisten koostuvan erilaisia taustoja omaavista ihmisistä. Kaikki ovat naisia.

– Opiskelijoita on 13, joista osalla jo on hoitoalan koulutusta omasta maastaan. Ja muutama opiskelija on myös suorittanut hoiva-alan opintoja jo aikaisemmin Salossa, Mari Hellén selvittää.

Hellen jatkaa, että tämän vuoksi joillakin opiskelijoilla on jo taustaa koulutusalasta, eivätkä he siksi ole täällä Somerolla ihan joka tunnilla, kun käsitellään heille jo entuudestaan tuttuja asioita.

Koulutusalaan jo tutustuneita on neljä, ja yksi ryhmästä on työssä ja jatkaa opiskelua oppisopimuksella.

– Suurin osa on kuitenkin heitä, jotka ovat nyt aloittaneet opiskelun.

———————–

Asiakkaiden perustarpeista huolehtimista sekä tukipalvelutehtäviä – Hoiva-avustajien tärkeät työt palvelutaloissa ja hoivakodeissa

Sauli Kaipainen

Salon seudun ammattiopisto on järjestänyt Somerolla jo aiemmin sote-alan koulutuksia sekä lähihoitajille että hoiva-avustajille. Nyt käynnistyneen ukrainalaisryhmän kanssa ollaan myös liikkeellä hoiva-avustajakoulutuksen parissa.

– Valtakunnallisen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, Jotpan yhtenä painopistealueena on hoiva-avustajien määrän lisääminen ja heidän koulutuksensa. Ja siinä yhtenä kohdentamisalueena ovat olleet ukrainalaiset, koulutusalajohtaja Petri Laaksonen selvittää.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä. Hänen työpaikkansa voi olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetussa palvelutalossa ja hoivakodissa eli asumispalveluyksikössä.

Tavoite täyttyi

Viime kevään Jotpa-haun yhteydessä Salon seudun ammattiopistossa sovittiin Someron hoivapuolen, niin Varhan kuin myös Lamminniemen kanssa, että koulutusta lähdetään hakemaan Somerolle nyt ukrainalaisten ryhmälle. Ja myönteinen rahoituspäätös asialle myös saatiin.

Opiskelijahaku käynnistyi huhtikuussa, minkä myötä ukrainalaisille pidettiin infotilaisuuksia tulevasta koulutuksesta muun muassa vastaanottokeskuksessa. Pian oli ryhmä kasassa. Tavoiteltu määrä saavutettiin, sillä haussa oli ryhmäkoko 10–15 hengen haarukassa.

– Mukana on laskennallisesti yksi vastuuopettaja, mutta toki Somerolla käy useampia opettajia, koska kukaan ei opeta kaikkia asioita. Lisäksi on yksi ammatillinen ohjaaja, sekä yksi S2-opettaja suomen kieltä varten, jonka tuntimäärä ryhmälle on puolitoista päivää viikossa, Laaksonen jatkaa.

Ilman lääkehoidon opetusta

Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen sekä tukipalvelutehtäviin. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta, eikä hoiva-avustaja ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoiva-avustajakoulutus ei sisällä lääkehoidon opetusta, siksi he eivät lähtökohtaisesti osallistu lääkehoidon toteutukseen.

Opinnoissa tarvitaan hyvin paljon sekä alaan liittyvää sanastoa suomen kielellä että vuorovaikutteisen puhumisen osaamista. On hoivatyössä yksi keskeisimpiä asioita, että asiakkaiden kanssa pystyy puhumaan.

Petri Laaksonen huomauttaa, että Suomessa hoiva-avustajista on todella iso tarve.

– Lukumääristä en osaa sanoa, mutta esimerkiksi Jotpa-hanke lähti siitä, että kahden vuoden aikana saataisiin valtakunnallisesti 1 500 uutta hoiva-avustajaa. Puhutaan siis isoista määristä.

Suomessa kaikilla perustutkinto-opiskelijoilla ruoka kuuluu opiskeluun, ellei kyseessä ole työvoimakoulutus tai oppisopimuskoulutus. Näin siis myös ukrainalaisopiskelijoiden kohdalla. Salon seudun koulutuskuntayhtymä oppilaitoksena maksaa opiskelijoiden ruoan, ja Someron kaupunki on laskuttajana.

Innokkuutta on

Ukrainalaisryhmän vastuuopettaja Mari Hellén kertoo, että opiskelijoiden into opiskella Somerolla on kova.

– Se on tosi motivoitunut ryhmä. Pääasiassa Somerolla tapahtuvien opintojen lisäksi he käymme yhdessä harvakseltaan Salossa tekemässä käytännön harjoitteita, sillä täällä Somerolla opiskelemme ainoastaan teorialuokassa, Hellén jatkaa.

Siihenkin tullaan Somerolla pyrkimään, että opiskelijat olisivat mahdollisimman paljon yhteistyössä työelämäpaikkojen kanssa täällä. Mutta siinä vaiheessa ei olla vielä.

Venäjänkielentaitoinen ohjaaja Vilma Malkov omaa myös hoitajataustan. Hän on opetuksessa tärkeä linkki.

On toinenkin ryhmä

Rinnalla sote-alan tarpeita varten Somerolla on parhaillaan toinenkin ryhmä, joka opiskelee lähihoitajiksi monimuotoisesti. He aloittivat 16.8.2022.

Lähihoitajiksi opiskelee yhdeksän henkilöä ja heidän opintoaikansa on kaksi vuotta. Opiskelu on pääsääntöisesti Somerolla, paitsi joitakin yksittäisiä päiviä on Salossa.

Osa opiskelijoita on saanut oppisopimuksen Someron työpaikoille eli he tekevät töitä ja samalla opiskelevat oppisopimuksella.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän