Somero on hyvä paikka yrittää

0
Someron yrittäjien puheenjohtaja Sari Majuri toivoo lisää yrittäjiä yhdistykseen

Yrittäjien puheenjohtaja toivoo lisää yrittäjiä mukaan toimintaan

Kuva ja teksti Timo Kalenius

Someron yrittäjien puheenjohtajana vuoden verran ollut Sari Majuri on kuntosalinsa kautta ollut päätoimisena yrittäjänä kolme vuotta ja sitä ennen sivutoimisena saman ajan, joten hän tuntee ja tietää, mitä yrittäminen Somerolla vaatii.

Jäsenmäärä yhdistyksessä tällä hetkellä on 160, mutta se on vain noin viidesosa Someron yrittäjistä, sillä tilastokeskuksen datan mukaan Somerolla on yrittäjiä 882. Puheenjohtajan toiveena olisikin saada useampi yrittäjä mukaan yhdistyksen toimintaan.

– Somero on iso alue ja myös yrittäjät ovat levittäytyneet ympäri kuntaa. Siitä varmaankin osittain johtuu se, että iso osa yrittäjistä kokee, ettei yhdistykseen liittyminen toisi heille mitään sellaista etua, jonka vuoksi liittyminen kannattaisi, sanoo Sari Majuri.

– Tosin yhdistystoiminta ja siihen mukaan tuleminen ei jostain syystä Suomessa ole yleensäkään kovin suuressa huudossa. Miksi näin on, siihen en osaa vastata. Ilmaistahan se ei ole, mutta esimerkiksi meillä on tarjota jäsenille paikallisia jäsenetuja useammassa eri paikassa vain jäsenkorttia näyttämällä. Tämän lisäksi jäsenet ovat oikeutettuja valtakunnallisiin palveluihin, kuten vakuutus- ja lakipalveluihin, jatkaa Majuri.

Hän sanoo, että Somero on hyvä paikka yrittää.

– Mutta yrittämisen kautta saatu elanto ei yleensäkään tule helpolla. Varsinkin Somerolla, jossa on tavallista enemmän samoilla aloilla toimivia, niin pieniä kuin vähän suurempiakin yrityksiä, joudutaan kilpailemaan samoista asiakkaista.

– Monesti kuulee myös arvostelua, että miksi ei ole sitä tai sitä palvelua ja miksi ne ovat niin kalliita. Jos palveluita käyttäviä asiakkaita on kuitenkin rajattu määrä ja samoista asiakkaista taistelee useampia yrityksiä, niin hintojenkin oltava sen mukaiset. Toisaalta emme hinnoissa pysty myöskään kilpailemaan isojen ketjujen kanssa, lisää Sari Majuri.

Yhdistys ajaa yrittäjien etuja kaupungin kanssa

Someron yrittäjien yhdistys ei ole millään tavalla poliittinen järjestö. Se toimii somerolaisten pienten ja keskisuurien yritysten ja yrittäjien etujärjestönä.

Yhdistys on perustettu vuonna 1935 ja on Suomen Yrittäjät ry:n jäsen. Kaupungin Elinvoimastrategian kautta nykyisten yritysten pysyvyyttä sekä kasvua edistetään ja uusien yritysten syntymistä tuetaan teollisuuden, kaupan ja palvelun, matkailun sekä maa- ja metsätalouden aloilla.

– Itse näen Somerossa tosi paljon potentiaalia, vaikka pieni paikkakunta olemmekin. Se on yksi syy, jonka vuoksi olen lähtenyt mukaan yhdistyksen toimintaan. Yrittäjiä ja yrityksiä on paljon ja ne ovat levittäytyneet laajalle alueelle, josta aiheutuu sellainen ongelma, että verkostoituminen on vaikeaa, emmekä saa oikein omaa ääntämme kuuluville päätöksiä tehtäessä, miettii Majuri.

– Teemme kaupungin kanssa yhteistyötä ja yritämme mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa päätöksentekoon ja kehittää toimintaa. Olemme esimerkiksi tiiviisti mukana Someron Elinvoimastrategian suunnittelussa. Haluamme kehittää sitä niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin myös paikallisia yrittäjiä, lisää Majuri.

– Näen tärkeänä myös maahanmuuttajien, kuten esimerkiksi täällä olevien ukrainalaisten työllistämisen somerolaisissa yrityksissä. Näen heissä ison potentiaalin, joka meidän yrittäjien pitäisi hyödyntää yhdessä kaupungin tarjoamien tukien ja koulutusten kautta. Suurin osa heistä kuitenkin on tänne jäämässä, joten toivon että somerolaiset yritykset mahdollisuuksiensa mukaan heitä työllistäisivät.