Someron ja Salon sekä Tl Kosken ja Marttilan kuntien yhteiset sopimusneuvottelut työllisyysalueen muodostamisesta ovat tulleet päätökseen. Sopimuksen mukaan kunnat muodostavat työllisyysalueen, jossa vastuukuntana toimii Salon kaupunki.

Sopimus sekä työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma on tarkoitus käsitellä kuntien päätöksenteossa syys-lokakuun aikana. Somerolla kaupunginhallitus kokoontuu asian äärelle 2.10. ja kaupunginvaltuusto 23.10.

– Salon työllisyysalueen valmistelussa on ollut koko ajan hyvä henki ja selkeä yhteinen tahtotila palveluiden kehittämiseksi ja tuomiseksi lähemmäksi asiakkaita. Tässä on jatkossa mahdollisuus merkittävästi parantaa työllisyys- ja elinvoimapalveluita koko seudulla, kommentoi Somerolta kehittämispäällikkö Antti Leino.

Taustalla on lakimuutos, jonka mukaan vastuuta valtion työ- ja elinkeinopalveluista siirretään kunnille. Käytännössä tehtäviä siirretään 1.1.2025 alkaen TE-toimistoista, Ely-keskuksista ja KEHA-keskuksesta kuntiin. TE-toimistot lakkautetaan uudistuksen myötä ja palveluiden tuottamiseen liittyvä henkilöstö siirretään kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella.

Kunnille uudistus on kokonaisuudessaan merkittävä ja tuo mukanaan paljon lakisääteisiä tehtäviä mutta myös mahdollisuuksia kytkeä työllisyydenhoito lähemmäksi kuntalaisia ja kunnan muita palveluita. Uudistuksen keskeinen tavoite on elinkeino-, koulutus- ja sivistyspalveluiden yhteistyön tiivistäminen työllisyyden ja elinvoiman edistämisessä.

Kunnat voivat lain mukaan järjestää palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa (työllisyysalue). Palveluita on järjestettävä alueilla, jossa työvoimapohjan suuruus on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen sekä työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva kokonaisuus.

– Salon työllisyysalueen muodostumista on edesauttanut alueen kuntien yhteinen tahtotila tarjota tulevaisuudessa laadukkaita lähipalveluja ja pystyä paremmin pureutua ennaltaehkäisevästi työttömyyden pitkittymiseen. Alue on riittävän suuri laadukkaaseen palvelutuotantoon, mutta riittävän pieni pitääkseen palvelutuotannon keskiössä asiakkaan, kommentoi puolestaan Jaakko Salmi, Kosken ja Marttilan kuntien elinkeinoasiantuntija.

Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä kuntalain tarkoittamassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa joko sopien järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle (ns. vastuukuntamalli) tai kuntayhtymälle. Vastuukuntamallissa työllisyysalueella on yksi järjestämisvastuussa oleva kunta.

– Yhteistyö kuntien kesken on ollut sujuvaa. Haasteet työllisyysalueella ovat yhteisiä ja liittyvät paljolti osaavan työvoiman saantiin yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Kaikilla kunnilla on yhteinen näkemys erityisesti lähipalvelujen kehittämisestä sekä kuntien elinvoimapalvelujen kytkemisestä tiiviimmin työllisyydenhoitoon, summaa sopimusneuvottelujen tuloksen Salon kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

Muodostettavien työllisyysalueiden on toimitettava lokakuun loppuun mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitus, miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2025 alusta lähtien. Ilmoitukseen on sisällytettävä kuntien valtuustojen hyväksymä sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus (kuntayhtymämalli). Ministeriölle on myös toimitettava valtuustojen hyväksymä palveluiden järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelman perusteella työ- ja elinkeinoministeriö arvioi työllisyysalueen edellytyksiä suoriutua järjestämisvastuusta ja palveluiden tarjoamiseen liittyvistä velvoitteista.

Someron kaupungin kehittämispäälikkö Antti Leino.