Sivistyslautakunta esittää ensi vuoden talousarvioon

Sivistyslautakunta esittää hankittavaksi irtaimistoa lukioon, perusopetukseen, esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen vajaalla 200 000 eurolla. Pääasiassa se on tietotekniikkaa, mutta myös kalusteita.

Lautakunta ehdottaa varattavaksi lukion tvt-laitteisiin 35 000 euroa. Syksyllä 2024 lukio-opintonsa aloittaville tulee laajennetun oppivelvollisuuslain mukaan tarjota tietokoneet. Laitetta tulee pystyä käyttämään tulevissa ylioppilaskirjoituksissa. Laitteen ja tarvittavien lisenssien yhteishinnaksi on arvioitu 800 euroa kappaleelta.

Perusopetuksen digitalisaatioon ja Joensuun koulun vanhentuneen laitekannan uusimiseen esitetään 50 000 euroa. Opetuspalveluille laaditaan vuonna 2024 uusi tvt-strategia. Tieto- ja viestintätekniikan strategiassa linjataan tarkemmin muun muassa oppilaiden henkilökohtaiset laitteet.

Sivistyspuoli on suunnitellut yhdessä tietohallinnon kanssa, että koulujen alkaessa elokuusta 2024 lähtien yläkoulussa siirrytään vaiheittain oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden käyttöön. Järjestelmä alkaisi 7. luokilla, ja seuraavien lukuvuosien aikana henkilökohtaiset laitteet otetaan käyttöön uusille 7. luokkalaisille.

Tarvetta on uudistaa myös Joensuun koulun vanhentunutta laitekantaa.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen digitalisaatioon sivistyslautakunta varaisi 35 000 euron summan ensi vuoden talousarvioon. Tietotekniikka- ja viestintätaitojen kehittämisen katsotaan vaativan ajanmukaiset, lapsille sopivat ja riittävät laitteet. Laitteistoa hyödynnetään leikin ja kokeilun kautta oppimiseen. Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa ja antaa tuen henkilökunnalle tieto- ja viestintätekniikan toteuttamiseen.

Kirkonmäen koulun oppilaiden koulupöydät ovat joissakin luokissa kuluneita. Yhteen luokkaan on tarvetta uudistaa pöydät ja hankkia ne ensi lukuvuodeksi. Tähän hankintaan lautakunta esittää talousarvioon 12 000 euroa.

Tuulihatun päiväkodin kaksi leikki- ja kiipeilytelinettä aiotaan uusia. Kustannukset ovat 10 000–20 000 euroa.

Sivistyslautakunta aikoo käsitellä Leivonpesän päiväkodin hankesuunnitelmaa kuluvana syksynä. Investointitarve vuodelle 2024 määräytyy hankesuunnitelman hyväksymisen myötä eli talousarvioprosessin aikana.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän