Alkoholin kulutus on laskenut

0
Kuva: Riitta Salmi / TS

Suomalaisten säännöllinen alkoholinkäyttö on vähentynyt tultaessa 2020-luvulle. Viikoittain tai useammin alkoholia käyttäneiden osuus väheni 52 prosentista 48:aan miehillä ja 29 prosentista 22:een naisilla vuosien 2016 ja 2023 välillä.
Tämä käy ilmi THL:n Juomatapatutkimuksesta, jota on tehty säännöllisesti noin kahdeksan vuoden välein.
Miehistä 6 prosenttia ja naisista 2 on käyttänyt alkoholia vähintään neljä kertaa viikossa tänä vuonna. Useimmin alkoholia ovat käyttäneet 55–69-vuotiaat miehet.
Raittiiden osuus väestössä on pysynyt samalla tasolla nyt kuin 2016, 10–14 prosentissa.
Perinteisesti humalajuominen on ollut yleisintä 20–34-vuotiailla, mutta eri ikäryhmien väliset erot 6 alkoholiannoksen kerralla juomisessa ovat miehillä lähes kadonneet ja naisillakin kaventuneet.
Raju humalakulutus eli vähintään 13 annoksen kerralla juominen oli myös vähentynyt eri ikäryhmissä, mutta se oli yhä yleisintä 20–34-vuotiailla. Alkoholinkäytön kohtalaisen riskin raja-arvoina pidetään miehillä yli 14 ja naisilla yli 7 annosta viikossa.
Selväähän on, että alkoholinkäytön väheneminen on hyvä asia väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.