Ehkäisyn käyttö heikkenee merkittävästi, jos se muuttuu maksulliseksi

0
Somero on tarjonnut tänä vuonna maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.

Somero on mukana maksuttoman ehkäisyn kokeilussa, joka on toteutettu Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ehkäisypalveluiden projektissa. Sen myötä ehkäisy on ollut maksutonta vuoden alusta alle 25-vuotiaille nuorille, ja on vielä vuoden loppuun asti.
Kokeilu kattaa kaikki ehkäisymenetelmät kuten ehkäisypillerit, kapselit, kierukat, laastarit, renkaat ja kondomit. Alaikärajaa ehkäisyvalmisteiden käytölle ei ole asetettu.
Projektin aikana myös muun muassa palvelujen sisältöjä on kehitetty ja yhtenäistetty. Hoitajien osaamista on lisätty monien erilaisten koulutuskokonaisuuksien avulla.
– Henkilökunta on ollut motivoitunutta ja lähtenyt tähän odotettuun palveluiden kehittämiseen hienosti mukaan. Henkilöstön riittävyys ja muutostilanteen kuormittavuus ovat kuitenkin ajoittain haastaneet myös projektin etenemistä, kertoo projektipäällikkö Taru Elo Varhasta.

Keväällä varsinaissuomalaisille nuorille teetettiin lisäksi myös seksuaaliterveydestä kysely, jonka tulokset on nyt purettu. Kysely toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon (YAMK) opiskelijan Katri Alangon kehittämistyönä. Vastauksia siihen tuli 206 kappaletta.
Vastausten perusteella nuorten seksitaudeilta suojautuminen ja ehkäisy heikkenisivät merkittävästi, mikäli ehkäisy olisi taas kokeilun jälkeen maksullista.
Vastanneista 33 prosenttia ilmoitti, että maksullisuus vaikuttaisi valmisteen valintaan ja 11 prosenttia, että se heikentäisi seksitaudeilta suojautumista. 9 prosenttia sanoi, ettei ehkäisyn käyttäminen olisi enää mahdollista ja 12 prosenttia, että siitä tulisi satunnaista. Nuorista 28 prosenttia kertoo, ettei maksullisuus vaikuttaisi ehkäisyvälineiden käyttöön.
Mikäli edellä mainitut prosenttiosuudet laskee suoraan vastaamaan koko nuorten joukkoa (Varsinais-Suomessa 15–20-vuotiaita on 29 945), jo 9 prosentin osuus tarkoittaa Varsinais-Suomen alueella 3 293 nuorta, joilla ei olisi mahdollista käyttää ehkäisyä ollenkaan, mikäli maksutonta ehkäisyä ei ole.
Vielä suurempi prosenttiosuus olisi satunnaisehkäisyn käyttäjiä (3 593 nuorta) ja seksitaudeilta suojautuminen heikkenisi 3 293 nuoren osalta.
– Karkeasti arvioituna yhteensä 65 prosenttia vastaajista kertoo, että ehkäisyn maksullisuus vaikuttaisi ehkäisyn käyttöön negatiivisella tavalla tai heikentävästi, Alanko toteaa.
Kyselyn perusteella keskeisiksi asioiksi nuorten ehkäisyn hoitamisessa voidaan maksuttomuuden lisäksi nostaa seuraavat seikat: Sähköisen ajanvarauksen pitää toimia, sillä nuoret haluavat ensisijaisesti varata ehkäisyasioissa ajan sähköisesti.
Nuorten hakiessa tietoa seksuaaliasioista sähköiset kanavat ovat keskeisiä. Perhekeskuksissa olisi hyvä olla esimerkiksi sähköinen esitietolomake tai informoiva lomake saataville jo ennen käyntiä ehkäisypalveluissa. Nuoret haluavat tietää etukäteen, mitä käynnillä tehdään ja mitä siellä kysytään.
– Mieluiten ehkäisy hankitaan koulusta tai oppilaitoksesta, eli sieltä, missä nuoren arkiympäristö on. Tämä on tärkeä huomioida muun muassa hoitajamitoituksissa, Taru Elo muistuttaa.