Ympäristölautakunta valitsi kaupungin ympäristönsuojelusihteeriksi Jonna Hostikan. Hänellä on insinöörin koulutus ammattikorkeakoulusta ympäristöteknologissa.

Hostikka on työskennellyt jo kyseisessä virassa Somerolla puolitoista vuotta, sillä hän on sijaistanut Sanna Vesaa. Vesa irtisanoutui tehtävästä syyskuun alussa.

Virkaa haki 11 henkilöä, joista haastateltiin kaksi; Hostikka ja Milla Suutari. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä kannatti yksimielisesti Jonna Hostikkaa perustuen koulutukseen, työkokemukseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Ympäristönsuojelusihteeri toimii kaupungissa ympäristönsuojelun vastuuhenkilönä sekä ympäristölautakunnan sihteerinä ja yhtenä esittelijänä.

Joiltakin osin ympäristönsuojeluviranomaisen, Somerolla ympäristölautakunnan, toimivaltaa on siirretty ympäristönsuojelusihteerille.