Valtuustoaloitteessa toivotaan, että kaupunki selvittää syksyn aikana, mitä kaupungin omassa päiväkäytössä olevia tiloja olisi mahdollisuus saada paremmin somerolaisten yhteisöjen ja yhdistysten toimintoihin. Muuten nämä tilat olisivat tyhjillään esimerkiksi iltaisin.

Aloitteen antaneet kokoomuksen ja vihreiden valtuustoryhmät katsovat, että tällä tuetaan kaupungin strategian mukaista yhteisöllisyyttä sekä myös kestävää kehitystä.