Kaupunki palkkasi ulkopuolisen konsultin täydentämään ja päivittämään oppilasympäristöselvitystä. Työn tekee FCG, joka nelisen vuotta sitten muovasi aiempaakin pohjaa, jotta päättäjät voisivat päättää Someron varhaiskasvatuksen ja koulujen tulevaisuudesta.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo syyksi konsultille, että jos ulkopuolisen silmin löydettäisiin jokin uusi ratkaisu, jota ei ole vielä huomattu. Jos sitä kautta saataisiin perusteluja eri vaihtoehdoille.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa marraskuussa. Sinne konsultin esitys on menossa.

Tavoitteena on, että valtuusto päättää Someron varhaiskasvatuksen ja koulujen tulevaisuudesta joulukuussa. Sitä ennen valtuustolle pidetään iltakoulu aiheesta.