Kuluttajatutkimuksen mukaan lähes puolet kotitalouksista kamppailee heikentyneen ostovoiman kanssa. Joka kolmas kuluttaja aikoo vähentää kulutustaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Vastaajista 44 prosenttia kertoi ostovoiman heikentyneen. Vain kahdeksalla prosentilla se oli kasvanut ja 45 prosentilla pysynyt samalla tasolla viimeisen vuoden aikana. Ostovoiman koettiin laskeneen erityisesti työttömien ja eläkeläisten keskuudessa sekä yksin asuvilla.

Ostovoiman heikentymisen taustalla ovat kohonneet elinkustannukset. Siihen ovat vaikuttaneet selkeästi eniten ruuan hinta (84 %), energian hinta (54 %) sekä asumiskulut (52 %).

Yli kolmannes vastaajista (35 %) aikoo vähentää kulutustaan seuraavan puolen vuoden aikana. Vain kolme prosenttia aikoo lisätä kulutustaan. Naiset aikoivat vähentää kulutusta miehiä enemmän. Eniten kuluttajat ajattelevat vähentävänsä ulkona syömisestä, vaatteista ja kengistä sekä matkustamisesta ja lomista.

Ruoan ja energian hinnannousut yhdessä kohonneiden korkojen kanssa vaikuttavat tähän eniten. Kuluttajat eivät vielä näe arjessaan positiivista kehitystä, vaikka inflaatiokehitys on tasaantunut.