Paimionjoki-yhdistys avaa haettavaksi Paimionjoki-palkinnon

0
Paimionjoen virkistyskäyttöä halutaan lisätä. Näkymä Viikistä.

Jo viidettä kertaa haettavissa olevan Paimionjoki-palkinnon tavoitteena on tuoda esiin Paimionjoen vesistöalueella toimivien yksityishenkilöiden sekä paikallisyhdistysten ja -yhteisöjen tärkeä työ Paimionjoen hyväksi. Tämä työ voi olla esimerkiksi Paimionjoen virkistyskäyttöä tai tunnettavuutta lisäävää tai konkreettisia töitä veden tilan hyväksi.
Palkinnon arvo on 200 euroa ja se on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden tukemiseen, kuten pieniin laite- tai tarvikehankintoihin ja talkoopäivien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.
Yhteisö tai yksityishenkilö ei voi itse hakea palkintoa, vaan jonkun toisen tahon tulee suositella sitä. Suositus tulee jättää 29.10. mennessä perusteluineen sähköisesti (henna.juntunen@paimio.fi).
Paimionjoki-yhdistyksen hallitus päättää palkinnon saajan ja palkitseminen tapahtuu yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä joulukuussa.
Paimionjoki-yhdistys toimii koko Paimionjoen valuma-alueella Somerolta Paimioon asti.