Paperit kuntoon – monta huolta vähemmän

0
Aulis Kankare

Niin sanotut perheoikeudelliset sopimukset kannattaa jokaisen silloin tällöin päivittää. Vielä tärkeämpää on tietenkin, että kyseessä olevat sopimukset ovat ylipäätään tehtyinä.
Edunvalvontavaltuutus on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, joka jokaisen kannattaa laatia tai laadituttaa ikään katsomatta. Olennaista on tiedostaa, että ilman valtuutusta toisen henkilön asioita ei voi hoitaa, ei edes puolison. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla voi itse valtuuttaa haluamansa henkilön päättämään asioistaan, jos ei itse tähän enää kykene. Kun tekee edunvalvontavaltuutuksen, välttää julkisen edunvalvonnan, johon yleensä kukaan ei halua.
Valtuutettavan henkilön valinnassa on tärkeintä, että valtuuttaja voi luottaa kyseiseen henkilöön. Lisäksi on suositeltavaa kirjata asiakirjaan vähintään yksi toissijainen valtuutettu.
Edunvalvontavaltuutus koskee pääasiassa taloudellisia asioita, mutta valtuutetulle voidaan antaa myös laajemmat valtuudet, esimerkiksi hän voi päättää sairastuneen hoidosta. Kun valtuutus on tarpeen ottaa käyttöön, ennakkoon tehty valtakirja täytyy vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa.
Tutkimusten mukaan yli 50-vuotiaista suomalaisista vain noin 12 prosenttia on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen ja noin 20 hoitotahdon. Hoitotahdon voi tehdä aivan hyvin itsekin. Muun muassa Muistiliiton ja THL:n verkkosivuilta löytyy linkkejä lomakkeisiin.
Hoitotahto kannattaa tehdä kirjallisena ja viedä siitä kopio omalle terveysasemalle tai muihin paikkoihin, joihin on hoitosuhde. Hoitotahto kannattaa lisäksi kirjata Omakannan hoitotahto-osioon. Hoitotahtoon voi kirjata myös hoivatoiveita sekä monenlaisia yksittäisiä toiveita, kuten lempimusiikki, mieliruuat, peseytymiset, kulutustottumukset ja niin edelleen.
Asiakirjoja laadittaessa kannattaa selvittää myös pankkitilit. Omat eläkkeet ja tulot kannattaa mielestäni ohjata omalle tilille.
Jos puolisoilla on yhteinen tili, on syytä tarkistaa, onko kyseessä tilin yhteisomistus vai onko toisella puolisolla käyttöoikeus tiliin. Yhteisten tilien kanssa voi tulla ongelmia, sillä toisen kuoltua toiseksi tilin omistajaksi tulee kuolinpesä. Kun puolisoilla on omat tilinsä, niin heidän kannattaakin antaa toisilleen valtuudet toistensa tileihin. Jos toiselle sattuu jotain, niin toinen voi kuitenkin edelleen käyttää kyseessä olevaa tiliä.
Entä sitten testamentti? Jokaisen kannattaa miettiä, että olisikohan tarpeellista laatia testamentti. Testamentti on ainoa keino ilmaista, kuinka haluaa omaisuutensa jakaa. Haluaako esimerkiksi jättää perintöä puolisolle?
Joka tapauksessa puolison, erityisesti avopuolison, tilanne on hyvä pohtia oman kuoleman varalta. Jos edesmenneellä puolisolla on lapsia, niin lähtökohta on se, että lapset perivät. Mahdollisesta testamentista huolimatta lapsilla on kuitenkin aina oikeus vähintään perinnön lakiosaan, joka on puolet perintöosasta. Jos testamenttia ei ole, lapset jakavat koko perinnön.
Usein ajattelemme, että eihän minulle mitään ikävää tapahdu. Jos jotain kuitenkin yllättäen tapahtuu, tärkeät paperit, kuten hoitotahto, edunvalvontavaltuutus ja testamentti saattavat olla tekemättä.
Myös ennakkoperinnön antamista ja puolison turvaamista on syytä miettiä hyvissä ajoin.
Tänään on hyvä päivä näiden asioiden miettimiseen ja ensi viikko tapaamiseen asiantuntijan kanssa.

Aulis Kankare

yrittäjä