Saaristomeri hallitusohjelmaan

0
Paimionjokea Turuntien tuntumassa. Kuvassa ylhäällä on Pusulanjärvi.

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita valtion vuoden 2024 budjetin eduskuntakäsittelyssä. Ehdolla on määrärahaa Turun kehätielle, Tunnin junan rakentamiseen, lähijunaliikenteelle, Uudenkaupungin ja Laitilan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseen sekä Saaristomeren tilan parantamiseen.
Someron kannalta merkittävä asiakohta on Saaristomeri, onhan täältä alkunsa saava Paimionjoki järviketjuineen suurin Saaristomereen laskeva joki. Rehevöitynyt Saaristomeri on Suomen rannikon heikkokuntoisin merialue, jolle nyt ensimmäistä kertaa on oma kappale hallitusohjelmassa.
Rahoitusta on kohdennettava vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Ryhmä esittää Saaristomerelle teknologianeutraalia ravinnekiertotukea kierrätyslannoitemarkkinoiden käynnistämiseksi ja myös Työ- ja elinkeinoministeriön Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen ohjaamista kohteeseen. Vaalikaudella kyse on 30 miljoonasta eurosta.