Tarpeen tehdä hallintasuunnitelma vesille

0

Tekninen lautakunta käsitteli viime kokouksessaan lisälistalta Someron kaupunkivesien hallintasuunnitelmaa. Houkuttimena on ulkopuolinen raha.

– Tarkoituksena olisi teettää kokonaisvaltainen Someron kaupunkivesien hallintasuunnitelma. Motivaattorina suunnitelman tekemiselle on, että sille on mahdollista saada Elyltä 80 prosentin suuruinen valtionavustus, vt. tekninen johtaja Markus Älli kuvailee mahdollista tulevaa hanketta.

Tarve suunnitelman tekemiselle on Ällin mukaan olemassa. Esimerkiksi rankkasateiden vaikutukset näkyvät Somerolla pumppaamoiden ja verkoston ylivuotoina sekä ohituksina jätevedenpuhdistamolla.

– Kyllä tarvetta on. Kyseessä olisi Someron Vesihuolto Oy:n kanssa tehtävä yhteishanke, eli molemmilla osapuolilla on sille intressit. On yhdistettävissä kaupungin hulevesi ja vesihuollon jätevesi, taajama-alueen vesienhallintasuunnitelmaksi.

Hankkeen kahdelle vuodelle jaettava kokonaiskustannus on rahoitussuunnitelman mukaan noin 180 000 euroa. Summasta 20 prosentin omavastuuosuus jäisi kaupungin ja vesihuollon osaksi.

– Hanke vaatii toteutuakseen avustuksen, muutoinhan tällaiseen isoon ponnistukseen ei lähdetä. Suunnitelman tekisi konsulttitoimisto yhteistyössä kaupungin ja vesihuollon henkilöstön kanssa.

Hankkeella on iso merkitys ja laajat tavoitteet. Taustalla vaikuttaa, että Suomessa rankkasateiden aiheuttamat ylivuodot jäte- ja/tai sekaviemäriverkostosta, jätevedenpuhdistamon ohitukset sekä hulevesien purkaminen sellaisenaan lähivesistöihin, muodostavat merkittävää ympäristöön päätyvää, muun muassa ravinne-, suolistobakteeri-, öljy- ja raskasmetallikuormitusta.

Kuormitukset todennäköisesti kasvavat lisääntyvän kaupungistumisen ja ilmastomuutokseen liittyvien sään ääri-ilmiöiden yhteisvaikutuksesta.

Tämä tilanne koskee myös Someron kaupunkia, jossa tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolle päätyvän laskuttamattoman veden määrä on 76 prosenttia.

Vesilaitosyhdistyksen mukaan vuotoveden osuus kokonaisjätevesimäärästä Suomessa oli kaikissa kokoluokissa vuonna 2020 keskimäärin yli 40 prosenttia. Someron osalta jätevesien vuotovesimäärä on lähes kaksinkertainen valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna.

Hulevesien hallinnasta Somerolla vastaa Someron kaupunki.​