Tehtävät ja vastuu mietityttävät

0
Yleisö esitti paljon kattavia kysymyksiä.

Teksti ja kuvat Tarja Kauppinen
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen järjestämässä tilaisuudessa oli runsaasti osanottajia. Illassa olivat esitelmöimässä toiminnanjohtaja Juuso Kallio ja lakimies Heli Launto.
– Kiinteistöliitto tarjoaa erilaisia neuvontapalveluja jäsentaloyhtiöille ja heidän edustajilleen. Ohjeita voi kysyä esimerkiksi lakineuvonnasta. Lisäksi korjaus-, tekninen- ja energianeuvonta sekä talous- ja veroneuvonta kuuluvat palveluihimme.
– Tarjoamme myös koulutusta ja verkkokoulutusta. Lisätietoja jäsenpalveluistamme löytyy nettisivuiltamme. Kaikenlaiset taloyhtiöt voivat liittyä jäseniksi. Pienimpiä taloyhtiöitä ovat paritalot ja suurimmat voivat käsittää kolmesataa huoneistoa, Kallio kertoo.
Yleisö sai esittää kysymyksiä ja niitä tuli laidasta laitaan.
– Yksittäisiin väärinkäytöksiin emme ota kantaa, emmekä edes tiedä asiasta tarkemmin, hän viittaa somerolaisessa taloyhtiössä ilmi tulleeseen isännöinnin kavallus- ja petos­epäilyihin.
– Voimme kuitenkin neuvoa, mitä kannattaa tehdä, jos väärinkäytöksiä esiintyy.

Laki velvoittaa yhtiön hallituksen ja isännöitsijän toimivan huolellisesti ja edistävän talo- tai kiinteistöyhtiön etua.
– Hallitus huolehtii kiinteistöstä ja rakennuksen huollosta sekä vastaa, että kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen, jos esimerkiksi toimet vaikuttavat osakehuoneiston käyttämiseen tai olennaisesti osakkeenomistajan maksamiin yhtiövastikkeisiin.
– Jokaisessa hallituksen kokouksessa on syytä tarkastaa pankkitilin saldo, eli talousarvioseuranta, onko kerätty tarpeeksi vastikkeita ja ovatko kaikki maksaneet vastikkeensa. Jos isännöitsijän toimiin liittyviä väärinkäytöksiä havaitaan, on otettava välittömästi yhteys pankkiin, ettei tule lisävahinkoja.
– Hallituksen on myös syytä kokoontua välittömästi ja myös isännöitsijään on oltava välittömästi yhteydessä. Lisäksi on tärkeää hoitaa tiedotus asiasta osakkaille, sillä koti on kaikille tärkeä ja asioista tulee helposti huolta. Yleensä riidat tulevat siitä, ettei tieto kulje riittävästi.
Hallitus valitsee isännöitsijän.
– Hallituksella ja isännöitsijällä on päätösvalta yllättävissä korjauksissa. Isännöitsijä yleensä hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa. Hän vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavaa.
– Avoimuus on avain hyvään johtamiseen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puheenjohtaja tai hallituksen jäsen käy puolen vuoden välein isännöitsijän kanssa läpi kertyneet tositteen ja talousarvion toteuman.
– Lisäksi asioiden tiedotus hallituksen ulkopuolisille osakkaille on tärkeää. Isännöitsijän on luovutettava hallitukselle tiedot, jotka ovat tarpeellisia, jotta hallitus voi toimia.
– Heti hallituskauden alussa on hyvä sopia selvät pelisäännöt siitä, mitkä tehtävät kuuluvat hallitukselle ja mitkä isännöitsijälle. Sopikaa myös aikataulusta.

Illassa olivat esitelmöimässä toiminnanjohtaja Juuso Kallio ja lakimies Heli Launto Kiinteistöliitto Varsinais-Suomesta.

Lakimies Heli Launto esitteli asunto-osakeyhtiön toiminnan, hallituksen työskentelytavat ja mitä yksittäisen hallituksen jäsenen on syytä ottaa huomioon toimissaan.
– Yhtiökokouksessa osakkaat ovat päättäjiä, jotka valitsevat hallituksen, tilin- ja toiminnantarkastajan, joka valvoo puolestaan kirjanpitoa ja hallintoa. Hallitus puolestaan valitsee ja valvoo isännöitsijää.
Jokaisella taloyhtiöllä on oltava hallitus, jossa on yleensä kolmesta viiteen jäsentä. Jos jäseniä esimerkiksi pienessä paritaloyhtiössä on vähemmän kuin kolme, on valittava varajäsen.
– Hallituksen jäsenellä ei tarvitse välttämättä olla ainuttakaan taloyhtiön osaketta omistuksessaan, joten taloyhtiö voi tarvittaessa ottaa hallitukseen jäsenen, jolle kokouspalkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.
– Hallitus järjestäytyy usein heti yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään kokousten määrä ja kokousaikataulu, koolle kutsumisen aika ja tapa: perinteinen, hybridi, pelkkä video-, puhelinneuvottelu tai sähköpostikokous.
Asunto-osakeyhtiölaki on kaikille sama, yhtiöjärjestys ja järjestysmääräykset puolestaan talokohtaisia.
– Asunto-osakeyhtiön ”sisäinen laki” sitoo kaikkia yhtiön osakkaita ja hallintoelimiä.
Kutsu hallituksen kokouksiin voi olla vapaamuotoinen tai yhtiöjärjestyksessä voi olla erilaisia määräyksiä.
– Suosittelemme kutsua kirjallisena ja se on lähetettävä kaikille hyvissä ajoin.
– Päätöspöytäkirja sisältää tehdyt päätökset, äänestykset, eriävät mielipiteet ja se on allekirjoitettava sekä säilytettävä koko yhtiön olemassaolon ajan.
– Taloudellisen tilan seuraamisen lisäksi hallituksen on otettava esille esimerkiksi asumishäiriötilanteet, asunnon hallintaanotot ja turvallisuusriskit.

Tuisku ja Jukka Lehtinen olivat tyytyväisiä illan antiin.
– Olen useammassakin taloyhtiön hallituksessa. Asiat ovat tiedossa, mutta kertausta aina tarvitaan. Oli tosi hyvä paketti, koottu todella hyvin, Tuisku Lehtinen ynnäsi illan päätteeksi.

Taloyhtiön hallitus, huolehdi ainakin näistä

-valitse ammattitaitoinen isännöitsijä ja riittävän kattava isännöintipalvelu

-turvaudu tarpeen mukaisesti asiantuntija-apuun erityistä osaamista vaativissa tehtävissä

-valmistele ja dokumentoi päätökset huolellisesti, etenkin korjaushankkeet

-eriävät mielipiteet tarvittaessa esiin ja pöytäkirjaan

-esteellisyydet huomioon hallitustyöskentelyssä

-tunnista toimivallan rajat, vie tarvittaessa päätös yhtiökokoukselle

-puutu asumishäiriötilanteisiin hallintaanotolla edellytysten täyttyessä

-riittävän kattava kiinteistöhuoltosopimus, turvallisuusriskit otettu huomioon

-valvonta, puuttuminen

-vakuutusturva kuntoon

Lähde: Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi