Teollisuustie suljetaan yleiseltä liikenteeltä

0
Laukamo-yhtiöt haluaa laajentaa ja kehittää toimintaansa myös Teollisuustien toiselle puolelle. Maakaupat ovat vielä kesken.

Laukamo-yhtiöt haluaa rauhoittaa alueen yritykselle

Laukamo-yhtiöt pyysi kaupungilta kaavamuutosta, jolla Teollisuustie suljettaisiin yleiseltä, kaikille avoimelta läpikululta. 400 metrin pituinen tie jäisi vain yrityksen sisäiseksi väyläksi.

Yksi syy pyyntöön on, että tiellä on hurauteltu kovalla vauhdilla niin henkilöautoilla kuin mopoilla. Sitä on käytetty kuin kiihdytyssuoraa konsanaan. Tehdasalue halutaan rauhoittaa läpikulkuliikenteeltä ja vain yrityksen käyttöön.

Laukamo-yhtiöt aikoo hankkia yksityiseltä maanomistajalta lisää maata Teollisuustien varrelta, jotta voi kehittää ja laajentaa yrityksen toimintaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksesta laaditun aiesopimuksen.

Laukamo-yhtiöt hoitaa kulut, jotka koituvat kaupungille kaavan laatimisesta ja käsittelystä, ja jatkossa väylän ylläpidosta. Katuvaloverkon osa siirtyy Laukamon omistukseen ilman eri korvausta. Kaupungin vastuulle jäävät ne kustannukset, esimerkiksi muutostyöt, joilla turvataan kaupungin omistukseen jääneen katuvaloverkoston toimivuus jatkossa.

Kunnan ja Laukamo-yhtiöiden sopimus on voimassa kunnes kaavamuutos on saanut lainvoiman tai osapuolet sopivat asiasta erikseen.

Sopimus purkautuu, mikäli kaavahanketta ei voi toteuttaa lainsäädännöllisestä tai muusta vastaavasta syystä, johon kaupunki ei voi vaikuttaa. Tai Laukamo-yhtiöiden kiinteistökaupat eivät edisty eivätkä maat ole siirtyneet yrityksen omistukseen vuoden 2025 loppuun mennessä.