Tervaskannon iso työmaa siirtyy talvirakentamiseen

0
Uusi Tervaskanto etenee tänään alkaviin toisen kerroksen holvien yläpohjavaluihin. Työmaainsinööri Matti Vainio arvioi holvien valmistuvan marraskuun puolivälissä. Vesikatto tehdään sääsuojan alla talvella, kuten myös julkisivujen muuraustyöt.

Teknisen puolen ensi vuoden investointien kokonaissummaksi lautakunta esittää menojen osalta noin 16 miljoonaa euroa. Kun tästä miinustetaan Somerolle laskettujen valtionavustusten noin 3,8 miljoonan euron tulopuoli, saadaan investointien nettomenoiksi arviolta noin 9 miljoonaa euroa.
Investointeja tehdään Somerolla edelleen laajasti, myöntää vs. tekninen johtaja Markus Älli . Vaikka alaspäin on tultu Kiiruun koulurakentamisen ja uimahallin aiheuttamista ennätyssummista, etenevät investoinnit muualla. Investointitahti on aktiivisuutta osoittaen korkealla, Somerolla tehdään ja tapahtuu.
YIT Suomi Oy:n rakentama uusi hoivakoti Tervaskanto on talonrakennuspuolen arvokkaimmalla paikalla, menot ensi vuonna 8,5 miljoonaa ja tulot 3,1 miljoonaa. Rakennuksen luovutus kohteen tilaajalle on ensi vuoden heinäkuussa. Parhaillaan nousee toinen kerros.
Tulevien lähivuosien toiseksi arvokkain, arviolta 5,3 miljoonan euron kokoinen investointi, starttaa Leivonpesän päiväkodista. Ensi vuodelle sen suunnitteluun on varattu teknisessä toimessa 300 000 euroa, jonka jälkeen kohteeseen on yhteensä noin 5,3 miljoonaa euroa.
– Rakennuksen hankesuunnittelu on valmistumassa tämän vuoden puolella. Mutta se asia on jo käynyt ilmi, että Leivonpesän kohdalla puhutaan varmuudella enää pelkästään uudisrakentamisen tutkimisesta, ei enää peruskorjauksesta, Markus Älli vahvistaa.
Uuteen rakennukseen mahtuu sama ryhmämäärä lapsia kuin ennen, mutta tila kasvaa nykyisestä noin 900 neliöstä noin 200–300 neliöllä.
– Neliöitä tulee vajaa kolmannes lisää, mikä käytetään ruokasali- ja liikuntatiloiksi, kun tähän asti on siellä on syöty ryhmissä. Liikuntatila on ollut hyvin pieni. Nämä ovat siis hahmotelmia, eikä niitä ole hankesuunniteltu, Älli huomauttaa.
Vuonna 1990 rakennettu vanha Leivonpesä kohtaa tiensä pään ja sen käyttöiäksi kertyy hieman yli 30 vuotta. Rakentamisen ohjauksen standardien mukaisen käyttöiän olisi tullut olla vähintään 50 vuotta, mielellään tietysti paljon enemmän.
Yhteensä talonrakennuspuolen, kaupungin arvokkaimpien investointien aiheuttajan, arvioidaan olevan ensi vuonna 9 365 000 euroa. Sen jälkeen hiljenee, kun Tervaskanto ja Leivonpesän päiväkoti ovat valmiita. Oletettavasti, sillä vielä ei ole tiedossa muuta.
Julkisen käyttöomaisuuden puolella Someroa odottaa 3 miljoonan investoinnit, joihin tulopuolelle odotetaan saatavan avustusten kautta noin 663 000 euron verran kevennyksiä.
Irtaimistohankintojen puolella ensi vuoden kokonaismenoiksi arvioidaan 272 000 euroa. Apuja ei ole luvassa. Summa koostuu muun muassa tietohallinnon järjestelmä- ja ohjelmistopäivityksistä, kamera- ja muun valvonnan lisäyksistä sekä sivistyspuolen digitalisointihankinnoista ja joistakin kalustopuolen seikoista.