Varha kysyy tietoa päihdetilanteesta

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja kunnat pyytävät asukkailta tietoa ja mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Kyselyssä tiedustellaan havaintoja erityisesti alaikäisten päihteidenkäytöstä sekä päihdetilanteesta yleisesti. Kyselyyn voi vastata 19.11. saakka.
Kyselylomakkeita on kaksi erilaista, joista toinen on suunnattu aikuisväestölle ja toinen 13–18-vuotiaille nuorille.
Vastaamalla kyselyyn pääse esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat ovat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja ehkäisevässä päihdetyössä.
Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla tehostetaan paikallistason ehkäisevää päihdetyötä.
Kyselyyn vastataan sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät Varhan nettisivuilta. Kyselyyn osallistutaan nimettömästi ja luottamuksellisesti ja sen täyttäminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia.