Varhan järjestöavustuksia voi hakea nyt

0

Varhan toiminta- ja kumppanuusavustukset vuodelle 2024 ovat tulleet järjestöjen haettavaksi. Haku päättyy 31.10. kello 16.
Hyvinvointialue voi avustaa järjestöjä, joiden toiminta tukee tai täydentää hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää eli sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita.
Toiminta- ja kumppanuusavustusten avustusperiaatteet ovat yhteneväiset. Toiminta-avustusten haku on kerran vuodessa ja kumppanuusavustusten haku on jatkuvaa.
Avustuksia tullaan myöntämään hyvinvointialueen talousarviossa joulukuussa vahvistettavan määrärahan puitteissa.
Varhan järjestöyhteistyön tiimi järjestää kaikille avoimia avustusklinikoita, joiden ajankohdat ja Teams-linkit löytyvät osoitteesta varha.fi/jarjestoyhteistyo. Klinikoilla kerrotaan yleisesti avustusperiaatteista ja vastataan kysymyksiin.
Jos järjestö ei pysty käyttämään webropol-lomaketta, se voi pyytää sähköisesti täytettävän word-lomakkeen tai postitse toimitettavan täytettävän lomakkeen.
Avustuksista päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto loppuvuodesta 2023. Pöytäkirjanote ja päätös lähetetään tiedoksi hakijoille kokouksen jälkeen.