Varhan kysely kiinnosti

0

Varha järjesti syyskuussa meille kaikille alueensa asukkaille avoimen, palvelustrategian laadintaan liittyvän kyselyn. Vastauksia saapui lähes 6 000.
Niitä hyödynnetään Varhan järjestämisjohtaja Antti Parpon mukaan palvelujen kehittämisessä.
Myös kunnat ovat antaneet lausuntonsa ja niissä muistutetaan asukkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmaa. On tärkeää, että palveluita olisi saatavilla muuallakin kuin suurissa asutuskeskuksissa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulee tuottaa matalan kynnyksen lähipalveluna.
Lausuntojen mukaan kotiin tarjottavat, sähköiset ja liikkuvat palvelut voisivat mainiosti täydentää ja jopa korvata perinteisiä lähipalveluita, mutta niiden olisi oltava asiakkaiden saatavissa ennen kuin perinteisiä lähipalveluita karsitaan tai lopetetaan.
Yritykset ja järjestöt painottavat palvelujen järjestämistä ja tuottamista aidossa yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.
Aluealuevaltuuston on tarkoitus päättää palvelustrategiasta joulukuussa. Tämän jälkeen alkaa palveluiden uudistamista koskeva suunnittelu, jonka yhtenä osa-alueena on palveluverkkoa koskevat päätökset. Tulevaisuus näyttää, mihin päädytään.