Vastaus Pekka Alitalon kirjoitukseen ”Kirje sähkönsiirtäjälle”

0

Tervehdys Somerolle, olipa ilo saada viesti sieltä. Hienoa, että sähköasiat kiinnostavat. Kesäni on mennyt mukavissa merkeissä, kiitos kysymästä. Virtaa riittää vielä syksyyn, ja samaa toivon kirjoittajallekin.
Muutama sana sähköstä, sähkönjakeluverkoista ja mistä oikein maksamme sähkönsiirrossa. Olemme uuden äärellä monessakin suhteessa Suomessa. Sähkönkulutus kasvaa ennätyksellisen paljon, jopa niin paljon, että noin 50 prosentin kasvuennuste 2040 mennessä saattaa olla arvioitu alakanttiin, koska vetytalous voi vaikuttaa ennusteeseen vielä nostavasti. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sähkönkulutus on kasvanut vain noin viitisen prosenttia. Muutos on merkittävä, sillä tämä tarkoittaa kaiken sähköistymistä, ja siihen tarvitaan sähkönjakeluverkkoja.
Viime aikoina on ollut paljon puhetta puhtaan siirtymän lisäksi myös sähkönjakelun hinnoittelusta ja infraan tehtävistä investoinneista, Suomen energiaomavaraisuudesta ja uusien investointien houkuttelemisesta Suomeen. Puhdas siirtymä edellyttää investointeja sähköverkkoihin. Sähköautot, ilmalämpöpumput, sähköistyvä kaukolämpö sekä aurinko- tai tuulivoimatuotanto vaativat sähköverkkojen kapasiteetin vahvistamista toisin sanoen nykyistä vahvempia sähköverkkoja. Koko Suomen sähköverkkoinvestoinnit ovat arviomme mukaan luokkaa 14 miljardia euroa, mikä sisältää jakeluverkkojen lisäksi myös kantaverkkoon tehtävät investoinnit.
Olen iloinen kuullessani, että olette tehneet toimenpiteitä sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Käyttäessämme sähköä vastuullisesti voimme yhdessä edistää kestävää energiahuoltoa. Sähköntuotannon hajautuessa on tärkeää käyttää sähköä vastuullisesti ja ajoittaa sähkönkäyttöä tarpeen mukaan ruuhkatuntien ulkopuolelle. Tässä voi jokainen meistä olla mukana. Tuulivoiman lisääminen paikallisesti on erinomainen askel oikeaan suuntaan, ja se tuo meille kaikille suomalaisille myötätuulta energiaomavaraisen Suomen rakentamiseksi. Kuntataloudet kiittävät, sillä veroeurot tuovat tasaista tulovirtaa ja luovat hyvinvointia kuntien ja kaupunkien asukkaille.
Sähköverkko toimii kuten tietoliikenneyhteys: asiakas maksaa kaistasta eikä siitä, kuinka paljon dataa siirtyy. Sähkön siirtomaksussa maksetaan sähköverkon olemassaolosta eli siitä, että sähköä on saatavilla silloin ja niin paljon kuin kukin tarvitsee.
Sähkönjakelun kustannukset syntyvät suurimmaksi osaksi verkon rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta sekä näiden rahoittamisesta. Näihin kustannuksiin käytetyn energian määrällä ei ole suurta vaikutusta. Siksi jakelumaksussa perus- ja/tai tehomaksun osuus on iso ja muuttuvan kulutusmaksun pienempi.
Sähkö- ja arvonlisävero muodostavat noin 35–55 prosenttia laskusta. Verot tilitetään valtiolle verotuloiksi. Loppuosa laskusta on suomalaista huoltovarmuutta ja puhdasta siirtymää tukevia investointeja sekä verkkopalveluiden tarjoamista asiakkaille sekä rahoittamisen korkokuluja. Vain pieni osa maksetaan voitonjakona omistajille.
Tehtävämme on varmistaa, että saat vastinetta rahoillesi: nykyaikaisen sähköverkon, joka toimii luotettavasti säällä kuin säällä, paikasta riippumatta ja sähkönkulutuksen kasvaessa. Nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja sitä on kehitettävä edelleen. Tänään aloitetut investoinnit valmistuvat vasta vuosikymmenen lopussa ja suomalaisen energiaomavaraisuuden, huoltovarmuuden ja vihreän siirtymän edistämisellä on jo kiire.
Energiaomavaraisen Suomen rakentaminen on yhteinen asia, ja tässä sähkönjakeluyhtiöillä on kriittinen rooli.
Toivotan mukavaa syksyä sinne Somerolle.

Ystävällisin terveisin,
Carunan toimitusjohtaja

Jyrki Tammivuori