Kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentin nostoa 8,2:een

0
Tuloveroprosentin nostolla halutaan taata Someron hyvä palvelutaso.

Kiinteistöverot säilyvät ennallaan

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentti nostetaan ensi vuonna 8,2:een. Tällä on laskettu kerättävän rahaa 474 000 euroa nykyistä enemmän kaupungin kassaan.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkasen pohjaehdotuksessa oli, että veroprosentti nostettaisiin nykyisestä 7,86:sta ensi vuonna 8,4:ään.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.) esitti maltillisempaa korotusta 7,9:ään sekä talouden tasapainottamista sopeuttamalla käyttötaloutta, arvioimalla investointeja tarkemmin ja myymällä omaisuutta. Markku Mäki-Teeri kannatti puoluetoverinsa esitystä.

Jaana Kyyrän (kesk.) esitys oli veroprosentin nosto 8,2:een ja talouden tasapainotusohjelman tekeminen. Hänen ehdotustaan kannatti Riitta Lehtinen (sd.).

Kyyrän esitys voitti äänin 5–4. Se sai taakseen Kyyrän ja Lehtisen lisäksi keskustan Tero Pirttilän ja Mikko Virtasen sekä demareiden Taina Ruuhilehdon. Varjuksen esityksen kannalla olivat Markku Mäki-Teeri sekä perussuomalaisten Matias Mäkinen ja Janne Nurmi.

Kun Kyyrän ja kaupunginjohtajan pohjaesitys laitettiin vastakkain, niin Kyyrän esitystä kannattivat samat henkilöt kuin aiemmassakin äänestyksessä. Loput kaupunginhallituksen jäsenet äänestivät tyhjää, joten pohjaehdotus jäi kannatuksetta. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle on siis 8,2 tuloveroprosentiksi vuonna 2024.

Tuloverotuksen korotuksella halutaan turvata kaupungin hyvä palvelutaso. Korotukseen on syynä myös investoinnit, kuten uuden Tervaskannon rakentaminen.

Ensi vuonna valtionosuudet tippuvat 2,7 miljoonalla eurolla. Vuonna 2024 ei ole tulossa verotilityksiä, joita on saatu tänä vuonna vuoteen 2022 liittyen.

Nykyisellä tuloveroprosentilla Someron kaupungille kertyisi verotulokertymää 12,124 miljoonaa euroa, 8,2 prosentilla 12,598 miljoonaa ja 8,4:llä 12,876 miljoonaa euroa.

On arvioitu, että ilman veronkorotusta ensi vuoden talousarvioesitys jäisi alijäämäiseksi. Nykyisellä tuloveroprosentilla alijäämää olisi kertynyt 1,15 miljoonaa ja 8,40 prosentilla vajaa puoli miljoonaa. Nyt tehdyllä kaupunginhallituksen ehdotuksella 8,2:lla alijäämä asettuu noin 600 000 euroksi.

Kuluvana vuonna kaupungin talous on ollut mallillaan. Osavuosikatsauksen mukaan syyskuussa kaupungin tulos näytti ylijäämää 2 miljoonaa euroa.

Someron kaupungin saaman tuloveron osuus tammi–syyskuulta on 10 031 381 euroa ja kiinteistöveron 1 427 062 ja osuus yhteisöveron tuotosta 1 184 890. Verotulosta kertyy syyskuun loppuun 12 643 322 euroa.

Toimintatuottoja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 4,3 miljoonaa, toimintakuluja 20,7 miljoonaa, henkilöstökuluja 12,4 miljoonaa ja varsinaiset palkkakulut ilman henkilösivukuluja 9,9 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostojen toteuma oli noin 4,3 miljoonaa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 2,15 miljoonaa euroa. Avustuksia on maksettu noin miljoona euroa syyskuun loppuun mennessä. Muut toimintakulut 0,8 miljoonaa euroa ovat suurimmaksi osaksi vuokramenoja ja muita erittelemättömiä kuluja. Toimintakatteeksi jäi 16,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia on saatu noin 8,0 miljoonaa euroa syyskuun loppuun mennessä. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on noin 4,1 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelmassa investointimenoja on kirjattu 5,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty noin 1,55 miljoonaa euroa. Uusia pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-syyskuun aikana.

Kaupungin rahavarat ovat vähentyneet vuoden alusta noin 3,6 miljoonaa. Kassavarat olivat kaikkiaan noin 3 miljoonaa euroa syyskuun lopussa.

Kaupunginhallitus esittää kiinteistöverojen säilyttämistä entisellään. Yleinen kiinteistöveroprosentti olisi ensi vuonnakin 0,93, vakituisen asuinrakennuksen 0,41 ja vapaa-ajan asunnon 0,93. Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamat kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta.

Ensi vuonna kiinteistöveroihin on tulossa uusi maapohjan verotus, jos maan hallituksen esitys menee läpi eduskunnassa. Sen mukaan maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,3:een. Yläraja säilyisi 2,0 prosentissa. Jollei erillistä veroprosenttia ole määrätty, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Somerolla otettaisiin käyttöön maapohjan alin prosentti. Sen on arvioitu olevan 1,30 prosenttia. Uudella maapohjaverolla Someron kaupungin kassaan saataisiin arviolta noin 100 000 euroa vuodessa.​