Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Turuntien varteen alkaa

0
Uusi Rautelan suuntaan johtava kevyen liikenteen väylä kartalla. Alkupää on Jaatisentien risteyksessä uuden palvelutalo Tervaskannon rakennustyömaan kohdilla.

Merkittävä kevyen liikenteen rakentaminen alkaa Someron keskustassa tämän vuoden puolella. Kyseessä on Turuntien vartta seurailevan jalankulku- ja pyöräilyväylän saattaminen alulle. Sen saaminen on valitusten pyörteissä viipynyt jo vuosikausia.

Hanke valmistuu ensi vuoden aikana. Urakoitsijaksi tekninen lautakunta valitsi tiistain kokouksessaan Somersora Oy:n Somerolta.

Tarjouspyyntöön saapui kaikkiaan yhdeksän tarjousta. Vs. tekninen johtaja Markus Älli myöntää hyvillään määrän olleen kiitettävä. Tarjoukset olivat laadukkaita, sillä yhtäkään ei tarvinnut hylätä teknisten puutteiden takia.

– Kaikki yhdeksän täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Ja se oli odotettua, että saadaan paljon tarjouksia. Sanotaan niin, että tämä aika ja maailmantilanne antoivat odotuttaa, että tarjouksia tulee – ja näin myös tulikin, Markus Älli perustelee.

Uusi keveyn liikenteen väylä seuraa keskustasta tultaessa Kohnamäentielle asti Turuntien vasenta puolta ja vaihtaa tässä kohtaa Turuntien oikealle puolelle.

Kohti Rautelaa

Väylän alkupää on uuden palvelutalo Tervaskannon rakennustyömaan kohdalla Jaatisentien risteyksessä, johon nykyinen kevyen liikenteen väylä päättyy.

Uuden ”kevariväylän” loppupää tulee sijaitsemaan Turuntiellä taajamamerkkien alkamisen kohdalla, eli pari sataa metriä Pappilankylässä sijaitsevasta Maavirran rivitalosta eteenpäin. Ennen Rautelaa.

Uuden väylän pituudeksi tulee 1,5 kilometriä. Turuntien vartta pitkin kävelyreitiksi kertyy liikenneympyrältä asti 2,6 kilometriä. Toisin sanoen noin 25 minuuttia, mikä on mukava lisä kuntalaisten liikkumisvaihtoehtoihin.

Kevari kulkee pääosin erillään Turuntiestä. Ely-keskus ei suunnittelussaan enää suosi korokkeelle nostettuja, autotien vierellä kulkevia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Ellei se sitten ole pakollista ja tarpeen rakentamisen vuoksi.

Yksi tieylitys

Väylä jatkuu ja seuraa keskustasta päin tultaessa Turuntien vasenta puolta. Kohnamäentien risteyksen kohdalle Rasilan pellolle tarvitaan kuitenkin ylitys Turuntien oikealle puolelle.

Tällaiset tieylitykset ovat aina vaaranpaikkoja, mutta niihinkin joudutaan päätymään. Mikäli kevari ei mahdu maastoon esimerkiksi rakentamisen vuoksi, pitää tien ylitys toteuttaa.

Joitakin vuosia sitten esimerkiksi Härkäläntielle rakennettaessa tarvittiin kevyen liikenteen väylää varten useitakin ylityksiä.

Rakentamisesta hoitoon

Kaupungin julkisen käyttöomaisuuden budjetissa hankkeelle on varattu tälle vuodelle 690 000 euroa ja ensi vuodelle 720 000 euroa, yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Ely-keskuksen osuus hankkeesta on ainoastaan joko 12,5 prosenttia kustannuksista tai maksimissaan 50 000 euroa. Käytännössä siis jälkimmäinen vaihtoehto. Loppu kaatuu somerolaisten kontolle.

– Urakkatarjoushinnat olivat kuitenkin selvästi alle kustannusarvion. Se myös oli odotettua – ei nyt ihan puoleen hintaan, mutta hyvin lähelle, Markus Älli tarkentaa.

Nykyiset Elyn rahoitusosuudet ovat tätä luokkaa.

– Heiltä ei enää juurikaan liikene ’puolikkaita’ osuuksia. On menossa trendi, että jos joku haluaa jotakin tehdä Elyn tielle/tien varteen, niin he antavat hankkeelle ’hyvän mielen’ ja viisikymmentä tonnia.

Käytännössä kyse on siis ”kannustinrahasta”.

– Eli se on pieni kannustus, eivätkä osallistu tämän enempää. Pitkää pätkää tietä sillä ei pystytä rakentamaan. Lähinnä he osallistuvat suunnittelukustannuksiin, joihin puolella, plus he ovat aktiivisesti mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa, Älli kuvailee.

Myös uuden väylän hoito tulee olemaan Elyllä.

Kevyen liikenteen väylä alkaa taajamamerkin kohdalta Someron keskustaan saavuttaessa.

Kiirehditty aloitus

Rakentamisen valmistelu on alkanut maastossa.

– Ely-keskus hoitaa tarvittavat maapohjien lunastustoimitukset. Tiealueen merkkaus ja lunastustoimitukset ovat käynnistyneet ja niiden takia on jo tehty tapituksia ja mittauksia, Älli kertoo.

Linjakeppejä on näkyvissä esimerkiksi Kohnamäentien–Turuntien risteyksessä pellolla. Turuntien ylitys tulee siihen. Varsinaiset työmaamittaukset jäävät urakoitsijalle.

Asiaa kiirehdittiin ylimääräisellä lautakunnan kokouksella. Teknisessä toimessa oli Elyn vuoksi jonkinasteinen aikataulullinen paine, että saatiin urakkalaskennat päätettyä ja hanke päätöksentekoon.

– Töiden pitää alkaa tämän vuoden puolella, että hanke yleensäkin pääsee lähtemään liikkeelle. Elyllä hanke oli varattu tälle vuodelle, ja jos se olisi siirtynyt ensi vuoteen, niin koko hankkeen toteutuminen olisi vaarantunut. He olisivat joutuneet lähtemään ’nollista’, pyörittelemään papereita uudelleen, Älli selvittää.

Tämän vuoden puolella saatetaan kaataa puustoa pois linjauksen alta.

– Se riittää töiden aloittamiseen. Mutta tämän vuoden puolella työt kuitenkin alkaa.

Maantietoimituksen kokous pidettiin kaupungintalolla eilen. Siinä selostetaan maanomistajille menettelyä maantietoimituksessa ja tietyön vaiheita, sekä päätetään hanketta varten tarvittavien alueiden ja perustettavien oikeuksien haltuunotosta.