Konsultin esitys sulkisi Kirkonmäen, Oinasjärven ja Pitkäjärven koulut lukuvuoteen 2029–2030 mennessä

0
Konsultin esitys tarkoittaa, että Oinasjärven, Kirkonmäen ja Pitkäjärven koulut lakkautettaisiin 2030 loppuun mennessä.

Kaikki 1–6 luokat tulisi keskittää Joensuun kouluun

Kaupunginvaltuutetuille, sivistys- ja teknisen lautakuntien jäsenille ja virkamiehille esiteltiin iltakoulussa tekeillä olevaa oppimisympäristöselvitystä.

Konsulttifirma FCG:n näkemys on, että alakoulun oppilaat eli luokat 1–6 tulisi keskittää Joensuun kouluun lukuvuoteen 2029–2030 mennessä. Perusteena on, että perusopetuksen oppilaiden määrän ennustetaan vähenevän alakoulun luokilla nykyisestä 551 oppilaasta 220 oppilaalla. Peruskoulun luokka-asteilla 1–9 oppilasmäärä vähenisi nykyisestä kaikkiaan 265 oppilaan verran lukuvuoteen 2029–2030 mennessä.

Konsultin esityksen mukaan Joensuun koulu olisi ainoa alakoulu Somerolla 2020-luvun lopulla. Siellä olisi kaikki Someron alakouluopetus eli 1-6 luokat.

Päiväkotipuolella konsultti esittää, että Sammalniityn ja Leppäkertun päiväkodit toimivat, kunnes niissä on alle 13 lasta.

– Nykyisen Leivonpesän tilalle ehdotetaan rakennettavaksi 8-ryhmäistä päiväkotia, mikä mahdollistaisi luopumisen yksittäisistä pienistä yksiköistä. Välivaiheena hyödynnettäisiin myös Niittykukkaa, jonne esiopetusryhmien vähentyessä siirrettäisiin 3–5-vuotiaiden ryhmiä, jolloin myös Tervapääskystä olisi mahdollista luopua arviolta 2020-luvun lopulla, toteaa kaupunginjohtaja Sami Suikkanen.

Oppimisympäristöselvitys on kokonaisuutena vielä viimeistelemätön. Se valmistuu sivistyslautakunnan 28.11. kokoukseen. Sivistyslautakunta antaa esityksen valtuustolle, jonka on tarkoitus päättää asiasta vielä tämän vuoden puolella.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti sanoo olevan uskomattoman vaikeaa tehdä linjauksia 10–20 vuoden päähän.

– Taloudelliset paineet ovat muuttunueet näiden vuosien aikana, kun oppimisympäristöasiaa on pyöritelty.

– Se on selvää, että jos ei ole lapsia, niin tarvitaan vähemmän opetusryhmiä ja opettajia.

– Jos olisimme tehneet päätöksen muutama vuosi sitten, olisimme olleet suurissa vaikeuksissa sijoittaa ukrainalaiset lapset opetukseen. Jos olisimme päättäneet vuosi sitten, niin päätös olisi pitänyt repiä auki nyt, kun tiukat rätingit kuntataloudessa ovat tulleet esille, pohtii Kotti.

– Meidän on pureuduttava asiaan niin, että se ohjaa järkevällä tavalla kuntataloutta, rakentamista ja suuntaa kaupunkia tulevaisuuteen. Tarvitaanko uusi Joensuun koulu ja minkä kokoinen uudesta Leivonpesästä on rakennettava. Sitä konsultti ehdottaa 8-ryhmäiseksi, kun aiemmin siitä oli tarkoitus tehdä 5-ryhmäinen.