Tuloverotus julki, muttei kaikki tulot

0

Huomenna keskiviikkona julkaistaan vuoden 2022 tuloverotuksen julkiset tiedot. Tiedot perustuvat verotuksen toimittamisessa käytettäviin tietoihin, eli mukana ovat vain ne tulot, joista maksetaan veroja.
Tiedoissa eivät näy esimerkiksi henkilön mahdolliset verovapaat etuudet ja pääomatulot, kuten toimeentulotuki, lapsilisät, lakkoavustus tai oman asunnon myynnistä tietyin ehdoin saatu myyntivoitto. Myös vähennykset, kuten tulonhankkimismenot ja matkakulut, pienentävät julkisissa tiedoissa näkyvää verotettavaa tuloa.
Vuonna 2021 suomalaisille kertyi ansiotuloja yhteensä 145 miljardia ja pääomatuloja 17,5 miljardia. Tästä julkisissa tiedoissa näkyvää ansiotuloa oli 120 miljardia ja julkisissa tiedoissa näkyvää pääomatuloa 13,9 miljardia. Julkisista tiedoista puuttui siis 28,8 miljardia, eli noin 18 prosenttia tuloista.
Suurin suhteellinen ero todellisten ansiotulojen ja julkisissa tiedoissa näkyvien ansiotulojen välillä on pienituloisimmilla, joilla on eniten verottomia etuuksia.
Julkisissa tiedoissa kyse on siis tuloista vasta vähennysten jälkeen.