Varsinaissuomalaisten yritysten verokädenjälki 3,6 miljardia euroa

0
Varsinaissuomalaisten yritysten verokädenjälki oli 3,6 miljardia euroa vuonna 2021. Verokädenjälki on kasvanut kahden vuoden takaisesta selvityksestä 20 prosenttia. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin Suuressa Veroselvityksestä.

Kauppakamarien tuoreesta veroselvityksestä selviää, että varsinaissuomalaisten yritysten verokädenjälki oli 3,6 miljardia euroa vuonna 2021. Verokädenjälki on kasvanut viimeisimmästä kahden vuoden takaisesta selvityksestä jopa 20 prosenttia, sillä 2019 se oli 3,0 miljardia. Veroja ja maksuja tilittää noin 27 000 Varsinais-Suomeen rekisteröityä yritystä.
– Suurimmat verovirrat kertyvät arvonlisäverosta, palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista. Varsinaissuomalaisten yritysten kerryttämä verokädenjälki on kasvanut vuodesta 2018 tasaisesti, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.
– Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veroluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja, kuten sosiaaliturvaa, sote-sektoria, koulutusta ja liikenneverkkoa. Tätä ei tule unohtaa, kun tehdään yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia päätöksiä. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää, että Suomeen saadaan lisää työllistäviä yrityksiä ja investointeja, ja sitä kautta uusia hyvinvointiyhteiskunnan rahoittajia.
Vuonna 2021 kaikki yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja lähes 77 miljardia euroa. Valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2021 veroja kokonaisuudessaan lähes 78 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 30 miljardia euroa. Nämä verotulot ovat syntyneet pääosin yritystoiminnasta.
Osa maksetuista ja tilitetyistä veroista jäi yritysten kustannukseksi, kuten yhteisövero, ympäristöverot, kiinteistövero ja työnantajan vakuutusmaksut. Osa veroista perittiin asiakkailta osana tuotteiden hintaa, kuten arvonlisäverot, osa pidätettiin työntekijöiden palkoista ja osa omistajille jaetuista osingoista.
– Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät ole yritysten kustannuksia, näitä verotuloja ei veronsaajille syntyisi ilman yritystoimintaa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.
– Toimintaympäristön on Suomessa oltava yritystoiminnalle houkutteleva, ennustettava ja kilpailukykyinen. Vain siten voidaan varmistaa, että yritykset työllistävät, investoivat ja kasvavat ja siten synnyttävät näitä verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskunnan palveluita rahoitetaan, toteaa Viitala.
Keskuskauppakamarin veroselvityksessä on mukana yhteensä 330 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2021. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta.

Verotiedot verovuodelta 2022 julkaistaan huomenna 8.11. Somero-lehti päivittää tietoja verkkosivuilleen mahdollisimman nopeasti. Tiedot kerrotaan myös perjantain painetussa lehdessä.